Актуелности, Зимски сусрети, Конкурси

Изложба ликовних и литерарних радова са конкурса ДУОС-а и додела диплома (14.3.2020. год)

У оквиру Зимских сусрета учитеља у Сјеници, у суботу, 14. марта 2020. године организована је и реализована изложба ликовних и литерарних радова на тему ,,Зиме“ у организацији Друштва учитеља Општине Сјеница. Награђени су радови ученика (прва три места) од 1. до 8. разреда свих основних школа општине Сјеница.

Изложба награђених радова је била у холу ОШ ,,12. децембар“, у Сјеници. Том приликом ученици су добили дипломе за освојена прва три места, а првопласирани су добили на поклон фасциклу и хемијску оловку са логом Друштва учитеља Општине Сјеница. Уколико неко од награђених ученика није присуствовао, дипломе и поклоне преузели су њихови ментори (професори), или родитељи/старатељи. Други учесници накнадно ће добити похвалнице за учешће на конкурсу. Посредници у преузимању похвалница биће професори – ментори, или родитељи/старатељи ученика.

-Свечана додела диплома награђеним ученицима, учесницима ликовног и литерарног конкурса у организацији Друштва учитеља Општине Сјеница:

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

-Код фотографа Шапка (Фото ,,Санџак“) можете преузети фотографије са доделе диплома, ако желите.

Актуелности, Зимски сусрети, Конкурси

Резултати са ликовног и литерарног конкурса на тему зиме – ДУОС 2020. год.

1. Rezultati LIKOVNOG konkursa – RANG LISTA (link za preuzimanje)

2. Rezultati LITERARNOG konkursa – RANG LISTA (link za preuzimanje)

 


 

Поштовани,

Обавештавамо Вас да ће у суботу, 14. марта 2020. год. у холу ОШ ,,12. децембар”, у Сјеници  од 9h бити изложба ликовних и литерарних радова са конкурса Друштва учитеља Општине Сјеница (Тема: Зима). Школа је тај дан отворена за просветне раднике, родитеље, ученике и све људе добре воље.

На конкурсу су учествовали ученици од 1. до 8. разреда из свих основних школа Сјенице и околине. Укупан број пријављених радова је 310 (226 ликовних и 84 литерарна рада). Од тог броја биће награђена 33 ученика (категорије су по разредима) који су учествовали на литерарном конкурсу и 41 ученик који је учествовао на ликовном конкурсу.

Жири је био од три члана (из три различите основне школе). Они нису имали увид чији су радови и објективно су, самостално, оценили радове ученика. Због великог броја послатих радова ученика (само за 1. разред пристигло је 80 ликовних радова), жири је на неким местима проширио листу награђених ученика (према својој процени). Важно је да најуспешнији радови не остану не запажени и ненаграђени.

Жири је био у следећем саставу: Милена Балшић, проф. (члан Управног одбора ДУОС-а), Медиха Бихорац, проф. (Члан Скупштине ДУОС-а) и Данијела Зеленкапић, проф. (Члан Надзорног одбора ДУОС-а). Задатак им није био лак. Овом приликом им се захвљујемо на успешном жирирању и одлично обављеном послу.

Додела диплома и награда биће у холу ОШ ,,12. децембар“, у суботу, 14.3.2020. год. у Сјеници од 9:30h до 10h, а остали ученици који су учествовали добиће похвалнице за учешће. Посредници у преузимању похвалница биће ментори, или родитељи. Честитамо свим награђеним ученицима и њиховим менторима. Осталима желимо више среће следећи пут.

Срдачно Вас поздрављам.

Марина Пејчиновић, председница ДУОС-а.

 

Slika 1 - liter. konk. 2020

Актуелности, Конкурси

Продужетак рока за слање радова уч. од 1. до 8. разреда (ликовни и литерарни конкурс ДУОС-а 2020. год)

1. Ликовни конкурс – ДУОС 2020 (за преузимање)

2. Литерарни конкурс – ДУОС 2020 (за преузимање)

 

Због продужетка зимског распуста (до 23. фебруара 2020. год) продужен је рок за слање радова ученика од првог до осмог разреда ликовног и литерарног конкурса Друштва учитеља Општине Сјеница. Нови рок за слање ученичких радова је 29. фебруар 2020. године.

С поштовањем,

Конкурсна комисија ДУОС-а.

Актуелности, Конкурси

Литерарни конкурс на тему зиме – ДУОС 2020. год.

Литерарни конкурс – ДУОС 2020. год – линк

Друштво учитеља Општине Сјеница

расписује

Литерарни конкурс

за ученике од првог до осмог разреда основне школе

Тема литерарног конкурса: Зима

 

Позивамо све ученике од 1. до 8. разреда основне школе са територије општине Сјеница да напишу литерарни рад (састав, причу, песму и сл) на тему зиме. Ученици имају право да самостално дају наслов свог рада, али да у склопу назива буде реч зима, зимски и сл.

Желимо да видимо лепе описе природе, осећања која зима буди у свима нама, јасност, прецизност и изражајност, уз граматичку и правописну коректност у писању, поштовање форме писања писаних задатака (увод, разрада, закључак), маштовитост, креативност, оригиналност, код ђака, а оне најбоље ћемо наградити.

          Правила су следећа:

 • Слободан је избор наслова за литераран рад на тему зиме. Дакле, рад мора битивезан за зиму као годишње доба и у свом наслову мора имати реч зима, зимски, зимске и сл. (нпр: Зима у граду, Зима у мом селу, Зима у парку, Зима на ливади, Зимски дан, Зимске слике, Зимске игре, Зимске радости,  Зимске чаролије и сл).
 • Састав, песму, причу и сл. могу писатисамо ученици од првог до осмог  разреда основне школе са територије општине Сјеница.
 • Састав шаље родитељ/старатељ, или учитељ/наставник – пунолетна лица. У пријави (у имејлу) мора бити наведено име ученика (аутора састава), разред, име и презиме учитеља/наставника, и/или родитеља/старатеља, контакт телефон учитеља/наставника, или родитеља (у зависности ко шаље рад), име места и школе коју дете похађа.
 • Радови се шаљу искључиво на електронску адресу literaduos@com са назнаком у наслову поруке: Литерарни конкурс – зима 2020. године.
 • Литерарни радови шаљу се у Word документу (Times New Roman, фонт 12).
 • Рок за слање литерарних радова је 22. фебруар 2020. год.

Дипломе ће бити додељене у осам категорија – од првог до осмог разреда за освојено прво, друго и треће место. Остали учесници биће похваљени за учешће.

О резултатима конкурса сви учесници ће бити обавештени до 12. марта 2020. године. Свечана додела награда биће на Зимским сусретима учитеља у Сјеници 14. марта 2020. године у ОШ ,,12. децембар“. Изложба награђених литерарних радова биће на тематском паноу, у холу школе.

Сви састави који нам пристигну морају бити ауторска дела (никако преузети са интернета, или из неких других извора). Препоручујемо да родитељи/старатељи дају писану сагласност учитељима/наставницима за учествовање њихове деце на конкурсу, за слање и презентовање радова. Веб сајт Друштва учитеља Општине Сјеница и ДУОС задржавају даља ауторска права над свим пристиглим литерарним радовима (уз обавезу навођења имена аутора). Достављени радови се не враћају и постају својина организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.

Све потребне информације можете добити на тел. 062/220-120 (ДУОС) и путем имејла duosjenica@gmail.com.

Сјеница, 20.01.2020. год.                              Конкурсна комисија ДУОС-а


 77bfe-snijeg


Društvo učitelja Općine Sjenica

raspisuje

Literarni konkurs

za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole

Tema literarnog konkursa: Zima

 

Pozivamo sve učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole sa teritorije općine Sjenica da napišu literarni rad (sastav, priču, pjesmu i sl) na temu zime. Učenici imaju pravo da samostalno daju naslov svog rada, ali da u sklopu naziva bude riječ zima, zimski i sl.

Želimo da vidimo lijepe opise prirode, osjećanja koja zima budi u svima nama, jasnost, preciznost i izražajnost, uz gramatičku i pravopisnu korektnost u pisanju, poštovanje forme pisanja pisanih zadataka (uvod, razrada, zaključak), maštovitost, kreativnost, originalnost, kod đaka, a one najbolje ćemo nagraditi.

          Pravila su sledeća:

 •  Slobodan je izbor naslova za literaran rad na temu zime. Dakle, rad mora biti vezan za zimu kao godišnje doba i u svom naslovu mora imati reč zima, zimski, zimske i sl. (npr: Zima u gradu, Zima u mom selu, Zima u parku, Zima na livadi, Zimski dan, Zimske slike, Zimske igre, Zimske radosti, Zimske čarolije i sl).
 • Sastav, pjesmu, priču i sl. mogu pisati samo učenici od prvog do osmog razreda osnovne škole sa teritorije općine Sjenica.
 • Sastav šalje roditelj/staratelj, ili učitelj/nastavnik – punoletna lica. U prijavi (u imejlu) mora biti navedeno ime učenika (autora sastava), razred, ime i prezime učitelja/nastavnika, i/ili roditelja/staratelja, kontakt telefon učitelja/nastavnika, ili roditelja (u zavisnosti ko šalje rad), ime mesta i škole koju dete pohađa.
 • Radovi se šalju isključivo na elektronsku adresu literaduos@com sa naznakom u naslovu poruke: Literarni konkurs – zima 2020. godine.
 • Literarni radovi šalju se u Word dokumentu (Times New Roman, font 12).
 • Rok za slanje literarnih radova je 22. februar 2020.

Diplome će biti dodjeljene u osam kategorija – od prvog do osmog razreda za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto. Ostali učesnici biće pohvaljeni za učešće.

O rezultatima konkursa svi učesnici će biti obavješteni do 12. marta 2020. godine. Svečana dodjela nagrada biće na Zimskim susretima učitelja u Sjenici 14. marta 2020. godine u OŠ ,,12. decembar“. Izložba nagrađenih literarnih radova biće na tematskom panou, u holu škole.

Svi sastavi koji nam pristignu moraju biti autorska dela (nikako preuzeti sa interneta, ili iz nekih drugih izvora). Preporučujemo da roditelji/staratelji daju pisanu saglasnost učiteljima/nastavnicima za učestvovanje njihove djece na konkursu, slanje i prezentovanje radova. Veb sajt Društva učitelja Općine Sjenica i DUOS zadržavaju dalja autorska prava nad svim pristiglim literarnim radovima (uz obavjezu navođenja imena autora). Dostavljeni radovi se ne vraćaju i postaju svojina оrganizatora koji ih može izlagati, reprodukovati i publikovati bez nadoknade i saglasnosti autora.

Sve potrebne informacije možete dobiti na tel. 062/220-120 (DUOS) i putem imejla duosjenica@gmail.com.

Sjenica, 20.01.2020. god.                           Konkursna komisija DUOS-a


beautiful-winter-1024x768-wallpaper-2264


 

Актуелности, Конкурси

Ликовни конкурс на тему зиме – ДУОС 2020. год.

Ликовни конкурс – ДУОС 2020. год – линк

Друштво учитеља Општине Сјеница

расписује

Ликовни конкурс

за ученике од првог до осмог разреда основне школе

Тема ликовног конкурса: Зима

 

Ликовни конкурс има за циљ да се код ученика развија машта, откривају нове идеје. Циљ је отркривање младих талената и њихово подстицање на стваралачку и креативну активност, на развој свестране личности и развијање хуманистичких вредности код деце.

          Услови ликовног конкурса су:

 • Право учешћа имају ученици од 1. до 8. разреда са територије општине Сјеница.
 • Ликовни радови на тему зиме треба да буду урађени техником по избору (графитна оловка, пастел, угљен, креда, туш, акварел, темпера, гваш, колаж, комбиноване технике и сл) на папиру до величине блока бр. 5.
 • На сваки достављени рад, на полеђини, обавезно написати податке: име и презиме аутора, разред, назив школе, место, телефон, имејл (ако постоји), име и презиме учитеља/наставника, контакт телефон учитеља/наставника.
 • Трошкове слања радова плаћају учесници конкурса. Можете изабрати једног представника, на нивоу школе, који ће поштом, или лично ДУОС-у доставити ликовне радове.
 • Конкурсне радове доставити до 22. фебруара 2020. године на адресу (са назнаком ,,За ликовни конкурс“):

Друштво учитеља Општине Сјеница

Ул. Милорад Јовановић 90

36310 Сјеница

Дипломе ће бити додељене у осам категорија – од првог до осмог разреда за освојено прво, друго и треће место. Остали учесници биће похваљени за учешће.

О резултатима конкурса сви учесници ће бити обавештени до 12. марта 2020. године. Свечана додела награда биће на Зимским сусретима учитеља у Сјеници 14. марта 2020. године у ОШ ,,12. децембар“. Изложба награђених ликовних радова биће у холу школе.

Препоручујемо да родитељи/старатељи дају писану сагласност учитељима/наставницима за учествовање њихове деце на конкурсу, за слање и презентовање радова. Веб сајт Друштва учитеља Општине Сјеница и ДУОС задржава даља ауторска права над свим пристиглим ликовним радовима (уз обавезу навођења имена аутора). Достављени радови се не враћају и постају својина организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.

Све потребне информације можете добити на тел. 062/220-120 (ДУОС) и путем имејла duosjenica@gmail.com.

Сјеница, 20.01.2020. год.                                 Конкурсна комисија ДУОС-а


 zima-risunki-snegovikov.xl


 Društvo učitelja Općine Sjenica

raspisuje

Likovni konkurs

za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole

Tema likovnog konkursa: Zima

 

Likovni konkurs ima za cilj da se kod učenika razvija mašta, otkrivaju nove ideje. Cilj je otrkrivanje mladih talenata i njihovo podsticanje na stvaralačku i kreativnu aktivnost, na razvoj svestrane ličnosti i razvijanje humanističkih vrijednosti kod djece.

Uslovi likovnog konkursa su:

 • Pravo učešća imaju učenici od 1. do 8. razreda sa teritorije općine Sjenica.
 • Likovni radovi na temu zime treba da budu urađeni tehnikom po izboru (grafitna olovka, pastel, ugljen, kreda, tuš, akvarel, tempera, gvaš, kolaž, kombinovane tehnike i sl) na papiru do veličine bloka br. 5.
 • Na svaki dostavljeni rad, na poleđini, obavezno napisati podatke: ime i prezime autora, razred, naziv škole, mjesto, telefon, imejl (ako postoji), ime i prezime učitelja/nastavnika, kontakt telefon učitelja/nastavnika.
 • Troškove slanja radova plaćaju učesnici konkursa. Možete izabrati jednog predstavnika, na nivou škole, koji će poštom, ili lično DUOS-u dostaviti likovne radove.
 • Konkursne radove dostaviti do 22. februara 2020. godine na adresu (sa naznakom ,,Za likovni konkurs“):

Društvo učitelja Općine Sjenica

Ul. Milorad Jovanović 90

36310 Sjenica

Diplome će biti dodjeljene u osam kategorija – od prvog do osmog razreda za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto. Ostali učesnici biće pohvaljeni za učešće.

O rezultatima konkursa svi učesnici će biti obavješteni do 12. marta 2020. godine. Svečana dodjela nagrada biće na Zimskim susretima učitelja u Sjenici 14. marta 2020. godine u OŠ ,,12. decembar“, a izložba likovnih radova biće u holu škole.

Preporučujemo da roditelji/staratelji daju pisanu saglasnost učiteljima za učestvovanje njihove djece na konkursu, za slanje i prezentovanje radova. Veb sajt Društva učitelja Općine Sjenica i DUOS zadržavaju dalja autorska prava nad svim pristiglim likovnim radovima (uz obavjezu navođenja imena autora). Dostavljeni radovi se ne vraćaju i postaju svojina organizatora koji ih može izlagati, reprodukovati i publikovati bez nadoknade i saglasnosti autora.

Sve potrebne informacije možete dobiti na tel. 062/220-120 (DUOS) i putem imejla duosjenica@gmail.com.

Sjenica, 20.01.2020. god.                                   Konkursna komisija DUOS-a


a737ad63d451


 

Актуелности, Зимски сусрети, Конкурси

Изложба ликовних и литерарних радова са конкурса ДУОС-а (14.4.2019. год)

У ОШ ,,12. децембар“ у Сјеници реализована је у недељу, 14. априла 2019. године, у холу, у оквиру Зимских сусрета учитеља, изложба награђених ученичких радова са ликовног и литерарног конкурса на тему пролећа, у организацији Друштва учитеља Општине Сјеница. Том приликом дипломом је награђено 40 ученика из основних школа Сјенице, а 8 ученика који су освојили прво место у четири категорије – први, други, трећи и четврти разред, добили су на поклон хемијску оловку са називом Друштва учитеља Општине Сјеница, обележиваче страна при читању књига и књигу у издању Вулканића.

Сви ученици који су учествовали на конкурсу добиће похвалнице за запажено учешће.

IMG-4c4ded0f6d2b42e9b64c8c1e692d0e75-VIMG-5eb0237272f92417422e6cb7a0ee07ca-VIMG-8bba87a5ea8171c862cf23b4b430c2cc-VIMG-39dba3fc7e38204a674366f625051f9d-VIMG-f7a99798a456a9a8348d28d5020307ec-VIMG-de8932d4fa2597faff30a675fa3a260b-VIMG-394d9f4b0f4b2e425f44d6cd953618f1-V

 

Актуелности, Зимски сусрети, Конкурси

Резултати са литерарног и ликовног конкурса (6.4.2019. год)

Дипломе и награде ученицима (од 1. до 3. места)

који су учествовали на конкурсу

ДУОС-а (Тема: Пролеће),

биће лично додељене

у недељу, 14. априла 2019. године од 9:15 часова,

у холу ОШ ,,12. децембар“

где ће бити изложба награђених ученичких радова.

 

Сви ученици који су освојили једно од прва три места на ликовном и литерарном конкурсу у организацији Друштва учитеља Општине Сјеница (Тема: Пролеће) добијају дипломе, а ученици који су освојили прво место и књиге као награду. У све четири категорије, оба конкурса, биће додељене књиге као награде ученицима који су освојили прва места. Дакле, биће 8 поклоњених књига, као награде, за ученике који су освојили прво место.

Биће додељено по 20 диплома за освојено место на ликовном и литерарном конкурсу (у 4 катергорије – сва 4 разреда по 5 диплома – 1 за прво место, 2 за освојено друго место и 2 за освојено треће место). Дакле, укупно 40 диплома – за 2 конкурса.

Сви ученици који нису освојили једно од прва три места, добиће у наредном периоду, похвалнице за запажено учешће у ликовном и литерарном конкурсу. Посредници у преузимању диплома ће бити ментори (учитељи), или родитељи који су слали радове на конкурс. Они ће ученицима поделити попуњене похвалнице у име ДУОС-а.

Конкуренција је била јака и пристигао је велики број радова. Имејлом су послата 43 литерарна рада, а на адресу ДУОС-а су достављена укупно 124 ликовна рада. Неки ученици су слали више ликовних (урађене у истој, или различитој техници) и литерарних радова (песме, бајке, драмски текст, саставе).

Чланови жирија били су представници три различите школе, по занимању су професори са вишегодишњим искуством и чланови су Друштва учитеља Општине Сјеница.

У жирију ликовног и литерарног конкурса била је Катарина Каличанин, проф. (потпредседник ДУОС-а), Ајсела Бихорац, проф. (председник Надзорног одбора ДУОС-а) и Анђелија Думић, проф. (секретар Управног одбора ДУОС-а).

Жири није имао прилику да види податке о ученику, школи, учитељу/родитељу у току жирирања, већ тек на крају одлуке о избору најбољих када су се направиле ранг листе.

 

Дакле, у холу школе биће изложба награђених ликовних и литерарних радова ученика,

презентације књига, уџбеника, материјала и сл. више издавачких кућа.

 

Недеља, 14. април 2019. год. је Дан стручног усавршавања наставника у Сјеници.

Одржаће се први пут Зимски сусрети учитеља у Сјеници,

у сарадњи Савеза учитеља Републике Србије и Друштва учитеља Општине Сјеница.

Домаћин Зимских сусрета је ОШ ,,12. децембар“ у Сјеници, која пружа просторно-техничку подршку.

Бескрајно смо захвални на томе свим запосленим радницима, посебно руководству ОШ ,,12. децембар“, у Сјеници.

 

Актуелности, Зимски сусрети, Конкурси

Литерарни конкурс на тему пролећа – ДУОС 2019. год.

Литерарни конкурс – ДУОС 2019. год – линк

 

Друштво учитеља Општине Сјеница

расписује

Литерарни конкурс

за ученике од првог до четвртог разреда основне школе

Тема литерарног конкурса: Пролеће

 

Позивамо све ученике од 1. до 4. разреда основне школе са територије општине  Сјеница да напишу литерарни рад (састав, причу, песму и сл) натему пролећа. Ученици имају право да самостално дају наслов свог рада, али да у склопу назива буде реч пролеће, пролећно и сл.

Желимо да видимо лепе описе природе, осећања која пролеће буди у свима нама, јасност, прецизност и изражајност, уз граматичку и правописну коректност у писању, поштовање форме писања писаних састава (увод, разрада, закључак), маштовитост, креативност, оригиналност, код ђака, а оне најбоље ћемо наградити. Правила су следећа:

 • Слободан је избор наслова за литераран рад на тему пролећа. Дакле, рад мора бити везан за пролеће као годишње доба и у свом наслову мора имати реч пролеће, пролећно, пролећне и сл. (нпр: Пролеће у граду, Пролеће у мом селу, Пролеће у парку, Пролеће на ливади, Пролеће у мени, Слике, боје и мириси пролећа, Пролећне игре, Пролећне радости, Пролеће мог живота и сл).
 • Састав, песму, причу и сл. могу писати само ученици прва четири разреда основне школе са територије општине Сјеница.
 • На самом конкурсу учествују пунолетна лица (састав шаље родитељ, или учитељ). У пријави (у имејлу) мора бити наведено име ученика (аутора састава), разред, име и презиме учитеља, и/или родитеља/старатељаконтакт телефон учитеља или родитеља (у зависности ко шаље рад), име места и школе коју дете похађа.
 • Радови се шаљу искључиво на електронску адресу literaduos@gmail.com са назнаком у наслову поруке: Литерарни конкурс – пролеће 2019. године.
 • Литерарни радови шаљу се у Word документу (Times New Roman, фонт 12).
 • Рок за слање литерарних радова је 1. април 2019. год.
 • Награде ће бити додељене у четири категорије – први, други, трећи и четврти разред. У свакој категорији биће награђен по један ученик, а остали учесници биће похваљени за учешће.
 • О резултатима конкурса сви учесници ће бити обавештени до 12. априла 2019. године. Свечана додела награда биће на Зимским сусретима учитеља у Сјеници 14. априла 2019. године у ОШ ,,12. децембар“, а литерарни радови биће на тематском паноу у холу школе.
 • Сви састави који нам пристигну морају бити ауторска дела (никако преузети са интернета, или из неких других извора). Препоручујемо да родитељи/старатељи дају писану сагласност учитељима за учествовање њихове деце на конкурсу, за слање и презентовање радова. Веб сајт Друштва учитеља Општине Сјеница и ДУОС задржавају даља ауторска права над свим пристиглим литерарним радовима (уз обавезу навођења имена аутора). Достављени радови се не враћају и постају својина организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.
 • Све потребне информације можете добити на тел. 062/220-120 (ДУОС) и путем имејла duosjenica@gmail.com.

 

Сјеница, 09.03.2019. год.                            Конкурсна комисија ДУОС-а


Spring-new 2


 Društvo učitelja Općine Sjenica

raspisuje

Literarni konkurs

za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Tema literarnog konkursa: Proljeće

 

Pozivamo sve učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole sa teritorije općine Sjenica da napišu literarni rad (sastav, priču, pjesmu i sl) na temu proljeća. Učenici imaju pravo da samostalno daju naslov svog rada, ali da u sklopu naziva bude riječ proljeće, proljećno i sl.

Želimo da vidimo lijepe opise prirode, osjećanja koja proljeće budi u svima nama, jasnost, preciznost i izražajnost, uz gramatičku i pravopisnu korektnost u pisanju, poštovanje forme pisanja pisanih sastava (uvod, razrada, zaključak), maštovitost, kreativnost, originalnost, kod đaka, a one najbolje ćemo nagraditi. Pravila su sledeća:

 • Slobodan je izbor naslova za literaran rad na temu proljeća. Dakle, rad mora biti vezan za proljeće kao godišnje doba i u svom naslovu mora imati riječ proljeće, proljećno, proljećne i sl. (npr: Proljeće u gradu, Proljeće u mom selu, Proljeće u parku, Proljeće na livadi, Proljeće u meni, Slike, boje i mirisi proljeća, Proljećne igre, Proljećne radosti, Proljeće mog života i sl).
 • Sastav, pjesmu, priču i sl. mogu pisati samo učenici prva četiri razreda osnovne škole sa teritorije općine Sjenica.
 • Na samom konkursu učestvuju punoletna lica (sastav šalje roditelj, ili učitelj). U prijavi (u imejlu) mora biti navedeno ime učenika (autora sastava), razred, ime i prezime učitelja, i/ili roditelja/staratelja, kontakt telefon učitelja ili roditelja (u zavisnosti ko šalje rad), ime mesta i škole koju dete pohađa.
 • Radovi se šalju isključivo na elektronsku adresu literaduos@com sa naznakom u naslovu poruke: Literarni konkurs – prolјeće 2019. godine.
 • Literarni radovi šalju se u Word dokumentu (Times New Roman, font 12).
 • Rok za slanje literarnih radova je 1. april 2019.
 • Nagrade će biti dodјeljene u četiri kategorije – prvi, drugi, treći i četvrti razred. U svakoj kategoriji biće nagrađen po jedan učenik, a ostali učesnici biće pohvaljeni za učešće.
 • O rezultatima konkursa svi učesnici će biti obavješteni do 12. aprila 2019. godine. Svečana dodjela nagrada biće na Zimskim susretima učitelja u Sjenici 14. aprila 2019. godine u OŠ ,,12. decembar“, a literarni radovi biće na tematskom panou u holu škole.
 • Svi sastavi koji nam pristignu moraju biti autorska djela (nikako preuzeti sa interneta, ili iz nekih drugih izvora). Preporučujemo da roditelji/staratelji daju pisanu saglasnost učiteljima za učestvovanje njihove djece na konkursu, slanje i prezentovanje radova. Veb sajt Društva učitelja Općine Sjenica i DUOS zadržavaju dalja autorska prava nad svim pristiglim literarnim radovima (uz obavjezu navođenja imena autora). Dostavljeni radovi se ne vraćaju i postaju svojina оrganizatora koji ih može izlagati, reprodukovati i publikovati bez nadoknade i saglasnosti autora.
 • Sve potrebne informacije možete dobiti na tel. 062/220-120 (DUOS) i putem imejla duosjenica@gmail.com.

 

Sjenica, 09.03.2019. god.                                Konkursna komisija DUOS-a


Proleće


 

Актуелности, Зимски сусрети, Конкурси

Ликовни конкурс на тему пролећа – ДУОС 2019. год.

Ликовни конкурс – ДУОС 2019. год – линк

Друштво учитеља Општине Сјеница

расписује

Ликовни конкурс

за ученике од првог до четвртог разреда основне школе

Тема ликовног конкурса: Пролеће

 

Ликовни конкурс има за циљ да се код ученика развија машта, откривају нове идеје. Циљ је отркривање младих талената и њихово подстицање на стваралачку и креативну активност, на развој свестране личности и развијање хуманистичких вредности код деце.

Услови ликовног конкурса су:

 • Право учешћа имају ученици од 1. до 4. разреда са територије општине Сјеница.
 • Ликовни радови на тему пролећа треба да буду урађени техником по избору (графитна оловка, пастел, угљен, креда, туш, акварел, темпера, гваш, колаж, комбиноване технике и сл) на папиру до величине блока бр. 5.
 • На сваки достављени рад, на полеђини, обавезно написати податке: име и презиме аутора, разред, назив школе, место, телефон, имејл (ако постоји), име и презиме учитеља, контакт телефон учитеља.
 • Трошкове слања радова плаћају учесници конкурса. Можете изабрати једног представника, на нивоу школе, који ће поштом, или лично ДУОС-у доставити ликовне радове.
 • Конкурсне радове доставити до 1. априла 2019. године на адресу (са назнаком ,,За ликовни конкурс“):

Друштво учитеља Општине Сјеница

Ул. Милорад Јовановић 90

36310 Сјеница

 • Награде ће бити додељене у четири категорије – први, други, трећи и четврти разред. У свакој категорији биће награђен по један ученик вредном књигом, а остали ће бити похваљени за учешће.
 • О резултатима конкурса сви учесници ће бити обавештени до 12. априла 2019. године. Свечана додела награда биће на Зимским сусретима учитеља у Сјеници 14. априла 2019. године у ОШ ,,12. децембар“, а изложба ликовних радова биће у холу школе.
 • Препоручујемо да родитељи/старатељи дају писану сагласност учитељима за учествовање њихове деце на конкурсу, за слање и презентовање радова. Веб сајт Друштва учитеља Општине Сјеница и ДУОС задржава даља ауторска праванад свим пристиглим ликовним радовима (уз обавезу навођења имена аутора). Достављени радови се не враћају и постају својина организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.

Све потребне информације можете добити на тел. 062/220-120 (ДУОС) и путем имејла duosjenica@gmail.com.

 

Сјеница, 09.03.2019. год.                                Конкурсна комисија ДУОС-а


Spring


 

Društvo učitelja Općine Sjenica

raspisuje

Likovni konkurs

za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Tema likovnog konkursa: Proljeće

 

Likovni konkurs ima za cilj da se kod učenika razvija mašta, otkrivaju nove ideje. Cilj je otrkrivanje mladih talenata i njihovo podsticanje na stvaralačku i kreativnu aktivnost, na razvoj svestrane ličnosti i razvijanje humanističkih vrijednosti kod djece.

Uslovi likovnog konkursa su:

 • Pravo učešća imaju učenici od 1. do 4. razreda sa teritorije općine Sjenica.
 • Likovni radovi na temu proljeća treba da budu urađeni tehnikom po izboru (grafitna olovka, pastel, ugljen, kreda, tuš, akvarel, tempera, gvaš, kolaž, kombinovane tehnike i sl) na papiru do veličine bloka br. 5.
 • Na svaki dostavljeni rad, na poleđini, obavezno napisati podatke: ime i prezime autora, razred, naziv škole, mjesto, telefon, imejl (ako postoji), ime i prezime učitelja, kontakt telefon učitelja.
 • Troškove slanja radova plaćaju učesnici konkursa. Možete izabrati jednog predstavnika, na nivou škole, koji će poštom, ili lično DUOS-u dostaviti likovne radove.
 • Konkursne radove dostaviti do 1. aprila 2019. godine na adresu (sa naznakom ,,Za likovni konkurs“):

Društvo učitelja Općine Sjenica

Ul. Milorad Jovanović 90

36310 Sjenica

 • Nagrade će biti dodjeljene u četiri kategorije – prvi, drugi, treći i četvrti razred. U svakoj kategoriji biće nagrađen po jedan učenik vrijednom knjigom, a ostali će biti pohvaljeni za učešće.
 • O rezultatima konkursa svi učesnici će biti obavješteni do 12. aprila 2019. godine. Svečana dodjela nagrada biće na Zimskim susretima učitelja u Sjenici 14. aprila 2019. godine u OŠ ,,12. decembar“, a izložba likovnih radova biće u holu škole.
 • Preporučujemo da roditelji/staratelji daju pisanu saglasnost učiteljima za učestvovanje njihove djece na konkursu, za slanje i prezentovanje radova. Veb sajt Društva učitelja Općine Sjenica i DUOS zadržavaju dalja autorska pravanad svim pristiglim likovnim radovima (uz obavjezu navođenja imena autora).
 • Dostavljeni radovi se ne vraćaju i postaju svojina organizatora koji ih može izlagati, reprodukovati i publikovati bez nadoknade i saglasnosti autora.

Sve potrebne informacije možete dobiti na tel. 062/220-120 (DUOS) i putem imejla duosjenica@gmail.com.

 

Sjenica, 09.03.2019. god.                                 Konkursna komisija DUOS-a


Spring-new