Актуелности, Зимски сусрети

Позивно писмо и пријава за Зимске сусрете учитеља у Сјеници, 14.3.2020. год.

1. Позивно писмо – Зимски сусрети у Сјеници 2020. год – линк за преузимање документа

2. Пријава за учеснике – Зимски сусрети у Сјеници 2020. год – линк за преузимање документа


Савез учитеља РС

XXXVI ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ

ПОЗИВНО ПИСМО ЗА УЧЕШЋЕ НА ЗИМСКИМ СУСРЕТИМА УЧИТЕЉА СРБИЈЕ

      недеља, 14. март 2020. године

 

Поштовани,

Савез учитеља Републике Србије у сарадњи са Друштвом учитеља Општине Сјеница 14. марта 2020. године организује Зимске сусрете учитеља Србије под мотоом Дан стручног усавршавања, у облику различитих једнодневних програма стручног усавршавања/обука.

Место одржавања: ОШ „12. децембар“, Нова бб, Сјеница

ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ – ДАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Све обуке  су објављене у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину –  ЗУОВ.

 • Обуке трају од 1000 – 1800 сати укључујући паузе, евалуацију и поделу уверења.
 • Сваки полазник похађа једну од одабраних обука од понуђених.
 • Сваки полазник добија уверење о похађаној акредитованој обуци одобреној од стране ЗУОВ-а  у трајању од  једног дана (8 бодова)
 • Обуке ћете моћи самостално да изаберете на сам дан одржавања Зимских сусрета од 9 сати.
 • Списак обука достављамо по истеку рока за пријаву. Приликом састављања листе обука водићемо рачуна да буду заступљене све четири компетенције.

 ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ: изложба уџбеника, наставних средстава и дечје штампе за основне школе, изложба и додела награда учесницима литерарног и ликовног конкурса.

Пријављивање је обавезно до 1. марта 2020. када се завршава могућност пријаве полазника, а уплаћивање закључно са 4. мартом 2020.  како би у законском року ЗУОВ–у могли да најавимо све планиране обуке/ семинаре.

Котизација по полазнику ЗС је бесплатна за чланове ДУОС-а, а котизација за остале полазнике је 2.500,00 динара.

Пријављивање се врши на имејл: duosjenica@gmail.com

Особа за контакт: Марина Пејчиновић, 062/220-120.

За све сугестије и питања Вам стојимо на располагању.

У нади, да ћемо се и ове године срести на Зимским сусретима учитеља Србије у Сјеници,

 

Сјеница, 24. 12.2019. год.                   Срдачно Вас поздрављам!

Марина Пејчиновић,

председница Друштва учитеља Општине Сјеница


 

ПРИЈАВА

за похађање акредитованих обука

ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ – ДАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Сјеница, 14. март 2020. године

 

Подаци о подносиоцу пријаве: 

Назив установе/удружења
Улица и број, поштански број и место
ПИБ
ЈБКЈС број (само за установе)
Телефон/факс
Мејл за слање предрачуна
Контакт особа за пријаву
Контакт телефон особе за пријаву

Молимо Вас да обавезно попуните све податке, ЈБКЈС број је обавезан само за буџетске кориснике.

Подаци о пријављеним учесницима:

Чланови Друштва учитеља Општине Сјеница

Котизација по учеснику ЗС: 0,00 динара

Остали заинтересовани учесници

Котизација по учеснику ЗС: 2.500,00 динара

Име и презиме учесника Име и презиме учесника
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Број полазника није ограничен, табелу можете продужити по потреби.

Попуњена пријава се шаље на имејл duosjenica@gmail.com.

Рок за пријаву је 1. март 2020. год.

 Котизацију могу да уплате правна лица, након добијања предрачуна, на текући рачун број 205-253318-32, Друштво учитеља Општине Сјеница, са назнаком котизација за Зимске сусрете учитеља и позивом на број који се добија уз предрачун. Физичка лица не могу вршити уплату.

Последњи рок за уплату је 4. март 2020. год.   

 М. П.          _____________________________________

Име и презиме овлашћеног лица уплатиоца

Актуелности, Конкурси

Литерарни конкурс на тему зиме – ДУОС 2020. год.

Литерарни конкурс – ДУОС 2020. год – линк

Друштво учитеља Општине Сјеница

расписује

Литерарни конкурс

за ученике од првог до осмог разреда основне школе

Тема литерарног конкурса: Зима

 

Позивамо све ученике од 1. до 8. разреда основне школе са територије општине Сјеница да напишу литерарни рад (састав, причу, песму и сл) на тему зиме. Ученици имају право да самостално дају наслов свог рада, али да у склопу назива буде реч зима, зимски и сл.

Желимо да видимо лепе описе природе, осећања која зима буди у свима нама, јасност, прецизност и изражајност, уз граматичку и правописну коректност у писању, поштовање форме писања писаних задатака (увод, разрада, закључак), маштовитост, креативност, оригиналност, код ђака, а оне најбоље ћемо наградити.

          Правила су следећа:

 • Слободан је избор наслова за литераран рад на тему зиме. Дакле, рад мора битивезан за зиму као годишње доба и у свом наслову мора имати реч зима, зимски, зимске и сл. (нпр: Зима у граду, Зима у мом селу, Зима у парку, Зима на ливади, Зимски дан, Зимске слике, Зимске игре, Зимске радости,  Зимске чаролије и сл).
 • Састав, песму, причу и сл. могу писатисамо ученици од првог до осмог  разреда основне школе са територије општине Сјеница.
 • Састав шаље родитељ/старатељ, или учитељ/наставник – пунолетна лица. У пријави (у имејлу) мора бити наведено име ученика (аутора састава), разред, име и презиме учитеља/наставника, и/или родитеља/старатеља, контакт телефон учитеља/наставника, или родитеља (у зависности ко шаље рад), име места и школе коју дете похађа.
 • Радови се шаљу искључиво на електронску адресу literaduos@com са назнаком у наслову поруке: Литерарни конкурс – зима 2020. године.
 • Литерарни радови шаљу се у Word документу (Times New Roman, фонт 12).
 • Рок за слање литерарних радова је 22. фебруар 2020. год.

Дипломе ће бити додељене у осам категорија – од првог до осмог разреда за освојено прво, друго и треће место. Остали учесници биће похваљени за учешће.

О резултатима конкурса сви учесници ће бити обавештени до 12. марта 2020. године. Свечана додела награда биће на Зимским сусретима учитеља у Сјеници 14. марта 2020. године у ОШ ,,12. децембар“. Изложба награђених литерарних радова биће на тематском паноу, у холу школе.

Сви састави који нам пристигну морају бити ауторска дела (никако преузети са интернета, или из неких других извора). Препоручујемо да родитељи/старатељи дају писану сагласност учитељима/наставницима за учествовање њихове деце на конкурсу, за слање и презентовање радова. Веб сајт Друштва учитеља Општине Сјеница и ДУОС задржавају даља ауторска права над свим пристиглим литерарним радовима (уз обавезу навођења имена аутора). Достављени радови се не враћају и постају својина организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.

Све потребне информације можете добити на тел. 062/220-120 (ДУОС) и путем имејла duosjenica@gmail.com.

Сјеница, 20.01.2020. год.                              Конкурсна комисија ДУОС-а


 77bfe-snijeg


Društvo učitelja Općine Sjenica

raspisuje

Literarni konkurs

za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole

Tema literarnog konkursa: Zima

 

Pozivamo sve učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole sa teritorije općine Sjenica da napišu literarni rad (sastav, priču, pjesmu i sl) na temu zime. Učenici imaju pravo da samostalno daju naslov svog rada, ali da u sklopu naziva bude riječ zima, zimski i sl.

Želimo da vidimo lijepe opise prirode, osjećanja koja zima budi u svima nama, jasnost, preciznost i izražajnost, uz gramatičku i pravopisnu korektnost u pisanju, poštovanje forme pisanja pisanih zadataka (uvod, razrada, zaključak), maštovitost, kreativnost, originalnost, kod đaka, a one najbolje ćemo nagraditi.

          Pravila su sledeća:

 •  Slobodan je izbor naslova za literaran rad na temu zime. Dakle, rad mora biti vezan za zimu kao godišnje doba i u svom naslovu mora imati reč zima, zimski, zimske i sl. (npr: Zima u gradu, Zima u mom selu, Zima u parku, Zima na livadi, Zimski dan, Zimske slike, Zimske igre, Zimske radosti, Zimske čarolije i sl).
 • Sastav, pjesmu, priču i sl. mogu pisati samo učenici od prvog do osmog razreda osnovne škole sa teritorije općine Sjenica.
 • Sastav šalje roditelj/staratelj, ili učitelj/nastavnik – punoletna lica. U prijavi (u imejlu) mora biti navedeno ime učenika (autora sastava), razred, ime i prezime učitelja/nastavnika, i/ili roditelja/staratelja, kontakt telefon učitelja/nastavnika, ili roditelja (u zavisnosti ko šalje rad), ime mesta i škole koju dete pohađa.
 • Radovi se šalju isključivo na elektronsku adresu literaduos@com sa naznakom u naslovu poruke: Literarni konkurs – zima 2020. godine.
 • Literarni radovi šalju se u Word dokumentu (Times New Roman, font 12).
 • Rok za slanje literarnih radova je 22. februar 2020.

Diplome će biti dodjeljene u osam kategorija – od prvog do osmog razreda za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto. Ostali učesnici biće pohvaljeni za učešće.

O rezultatima konkursa svi učesnici će biti obavješteni do 12. marta 2020. godine. Svečana dodjela nagrada biće na Zimskim susretima učitelja u Sjenici 14. marta 2020. godine u OŠ ,,12. decembar“. Izložba nagrađenih literarnih radova biće na tematskom panou, u holu škole.

Svi sastavi koji nam pristignu moraju biti autorska dela (nikako preuzeti sa interneta, ili iz nekih drugih izvora). Preporučujemo da roditelji/staratelji daju pisanu saglasnost učiteljima/nastavnicima za učestvovanje njihove djece na konkursu, slanje i prezentovanje radova. Veb sajt Društva učitelja Općine Sjenica i DUOS zadržavaju dalja autorska prava nad svim pristiglim literarnim radovima (uz obavjezu navođenja imena autora). Dostavljeni radovi se ne vraćaju i postaju svojina оrganizatora koji ih može izlagati, reprodukovati i publikovati bez nadoknade i saglasnosti autora.

Sve potrebne informacije možete dobiti na tel. 062/220-120 (DUOS) i putem imejla duosjenica@gmail.com.

Sjenica, 20.01.2020. god.                           Konkursna komisija DUOS-a


beautiful-winter-1024x768-wallpaper-2264


 

Актуелности, Конкурси

Ликовни конкурс на тему зиме – ДУОС 2020. год.

Ликовни конкурс – ДУОС 2020. год – линк

Друштво учитеља Општине Сјеница

расписује

Ликовни конкурс

за ученике од првог до осмог разреда основне школе

Тема ликовног конкурса: Зима

 

Ликовни конкурс има за циљ да се код ученика развија машта, откривају нове идеје. Циљ је отркривање младих талената и њихово подстицање на стваралачку и креативну активност, на развој свестране личности и развијање хуманистичких вредности код деце.

          Услови ликовног конкурса су:

 • Право учешћа имају ученици од 1. до 8. разреда са територије општине Сјеница.
 • Ликовни радови на тему зиме треба да буду урађени техником по избору (графитна оловка, пастел, угљен, креда, туш, акварел, темпера, гваш, колаж, комбиноване технике и сл) на папиру до величине блока бр. 5.
 • На сваки достављени рад, на полеђини, обавезно написати податке: име и презиме аутора, разред, назив школе, место, телефон, имејл (ако постоји), име и презиме учитеља/наставника, контакт телефон учитеља/наставника.
 • Трошкове слања радова плаћају учесници конкурса. Можете изабрати једног представника, на нивоу школе, који ће поштом, или лично ДУОС-у доставити ликовне радове.
 • Конкурсне радове доставити до 22. фебруара 2020. године на адресу (са назнаком ,,За ликовни конкурс“):

Друштво учитеља Општине Сјеница

Ул. Милорад Јовановић 90

36310 Сјеница

Дипломе ће бити додељене у осам категорија – од првог до осмог разреда за освојено прво, друго и треће место. Остали учесници биће похваљени за учешће.

О резултатима конкурса сви учесници ће бити обавештени до 12. марта 2020. године. Свечана додела награда биће на Зимским сусретима учитеља у Сјеници 14. марта 2020. године у ОШ ,,12. децембар“. Изложба награђених ликовних радова биће у холу школе.

Препоручујемо да родитељи/старатељи дају писану сагласност учитељима/наставницима за учествовање њихове деце на конкурсу, за слање и презентовање радова. Веб сајт Друштва учитеља Општине Сјеница и ДУОС задржава даља ауторска права над свим пристиглим ликовним радовима (уз обавезу навођења имена аутора). Достављени радови се не враћају и постају својина организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.

Све потребне информације можете добити на тел. 062/220-120 (ДУОС) и путем имејла duosjenica@gmail.com.

Сјеница, 20.01.2020. год.                                 Конкурсна комисија ДУОС-а


 zima-risunki-snegovikov.xl


 Društvo učitelja Općine Sjenica

raspisuje

Likovni konkurs

za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole

Tema likovnog konkursa: Zima

 

Likovni konkurs ima za cilj da se kod učenika razvija mašta, otkrivaju nove ideje. Cilj je otrkrivanje mladih talenata i njihovo podsticanje na stvaralačku i kreativnu aktivnost, na razvoj svestrane ličnosti i razvijanje humanističkih vrijednosti kod djece.

Uslovi likovnog konkursa su:

 • Pravo učešća imaju učenici od 1. do 8. razreda sa teritorije općine Sjenica.
 • Likovni radovi na temu zime treba da budu urađeni tehnikom po izboru (grafitna olovka, pastel, ugljen, kreda, tuš, akvarel, tempera, gvaš, kolaž, kombinovane tehnike i sl) na papiru do veličine bloka br. 5.
 • Na svaki dostavljeni rad, na poleđini, obavezno napisati podatke: ime i prezime autora, razred, naziv škole, mjesto, telefon, imejl (ako postoji), ime i prezime učitelja/nastavnika, kontakt telefon učitelja/nastavnika.
 • Troškove slanja radova plaćaju učesnici konkursa. Možete izabrati jednog predstavnika, na nivou škole, koji će poštom, ili lično DUOS-u dostaviti likovne radove.
 • Konkursne radove dostaviti do 22. februara 2020. godine na adresu (sa naznakom ,,Za likovni konkurs“):

Društvo učitelja Općine Sjenica

Ul. Milorad Jovanović 90

36310 Sjenica

Diplome će biti dodjeljene u osam kategorija – od prvog do osmog razreda za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto. Ostali učesnici biće pohvaljeni za učešće.

O rezultatima konkursa svi učesnici će biti obavješteni do 12. marta 2020. godine. Svečana dodjela nagrada biće na Zimskim susretima učitelja u Sjenici 14. marta 2020. godine u OŠ ,,12. decembar“, a izložba likovnih radova biće u holu škole.

Preporučujemo da roditelji/staratelji daju pisanu saglasnost učiteljima za učestvovanje njihove djece na konkursu, za slanje i prezentovanje radova. Veb sajt Društva učitelja Općine Sjenica i DUOS zadržavaju dalja autorska prava nad svim pristiglim likovnim radovima (uz obavjezu navođenja imena autora). Dostavljeni radovi se ne vraćaju i postaju svojina organizatora koji ih može izlagati, reprodukovati i publikovati bez nadoknade i saglasnosti autora.

Sve potrebne informacije možete dobiti na tel. 062/220-120 (DUOS) i putem imejla duosjenica@gmail.com.

Sjenica, 20.01.2020. god.                                   Konkursna komisija DUOS-a


a737ad63d451


 

Актуелности

Онлајн едукација за учитеље у оквиру кампање „Заштита за све“

Актуелности, Састанци и прославе

Састанак и свечана прослава ДУОС-а (24.12.2019. год)

Састанак и свечана прослава ДУОС-а одржана је 24. децембра 2019. год. у
caffe-у ,,Вива“, у Сјеници. Позвани су били сви чланови, али због обавеза и радног дана нису могли да присуствују сви. Поднети су разни извештаји, размењене су креативне и функционалне идеје о даљем раду ДУОС-а. Годишња прослава удружења обележена је уз пиће и торту.

Желимо свима срећну и на свим пољима успешну 2020. годину.


DSCN4690


DSCN4676


DSCN4677


DSCN4679


DSCN4680


DSCN4682


DSCN4683


DSCN4686


DSCN4688


DSCN4689


DSCN4691


DSCN4692


DSCN4699


DSCN4701


DSCN4703


DSCN4705


DSCN4697


Актуелности, Радионице

Ликовне и литерарне радионице ДУОС-а ,,У сусрет Новој 2020. години“

У организацији чланова Друштва учитеља Општине Сјеница поједини чланови ДУОС-а реализовали су, у својим школама, ликовне и литерарне радионице у току децембра 2019. године на тему  ,,У сусрет Новој години“. Том приликом прављене су изложбе ученичких радова у учионицама и/или холовима основних школа.

Реализатори радионица били су чланови Друштва учитеља Општине Сјеница са својим ученицима. Ученици су правили и писали честитке, песме, саставе на тему Нове године,  цртали, сликали, правили поклоне, имали изложбу својих радова. Неки су приредили и приредбе поводом Нове године.

Приказујемо само један део радионичарког рада, продукте рада креативних активности ученика.


Kolaz Milena Balsic
Реализатори радионице на тему ,,У сусрет Новој години“ су ученици 2. и 4. разреда Милене Балшић, проф. разредне наставе у ОШ ,,Свети Сава“ – Баре

Kolaz Danijela 1. razr.
Реализатори радионице на тему ,,У сусрет Новој години“ су ученици 1. разреда Данијеле Зеленкапић, проф. разредне наставе у ОШ ,,12. децембар“ – Сјеница

Kolaz Bojana
Реализатори радионице на тему ,,У сусрет Новој години“ су ученици 4. разреда Бојане Пејчиновић, мастер учитељa у ОШ ,,Бранко Радичевић“ – Штаваљ

Kolaz Branka 1-4
Реализатори радионице на тему ,,У сусрет Новој години“ су ученици 1, 2, 3. и 4. разреда Бранке Карличић, мастер учитељa у ОШ ,,Бранко Радичевић“ – Штаваљ (ИО Брњица)

Kolaz - Ajsela
Реализатори радионице на тему ,,У сусрет Новој години“ су ученици 3. разреда Ајселе Бихорац, проф. разредне наставе у ОШ ,,Јован Јовановић Змај“ – Раждагиња

Kolaz Lela Bihorac
Реализатори радионице на тему ,,У сусрет Новој години“ су ученици 1. разреда Medihe Бихорац, проф. разредне наставе у ОШ ,,Јован Јовановић Змај“ – Раждагиња

Kolaz Elmedina Karisik 3
Реализатори радионице на тему ,,У сусрет Новој години“ су ученици 3. разреда Елмедине Каришик, мастер учитеља у ОШ ,,Вук Караџић“ – Кладница

1. Kolaz Branka 3
Реализатори радионице на тему ,,У сусрет Новој години“ су ученици 3. разреда Бранке Думић, проф. разредне наставе у ОШ ,,12. децембар“ – Сјеница

Kolaz 2 Marina
Реализатори радионице на тему ,,У сусрет Новој години“ су ученици 2. разреда Марине Пејчиновић, мастер учитеља у ОШ ,,Бранко Радичевић“ – Штаваљ