Актуелности

Јавни позив за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника

Јавни позив за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета  рукописа уџбеника

Завод за унапређивање образовања и васпитања, дана 25. децембра 2018. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета  рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава

I

Завод за унапређивање образовања и васпитања упућује Јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем и компетенцијама, да се пријаве за избор стручних лица која се ангажују за одговарајућу област ради давања стручне оцене/мишљења о квалитету рукописа уџбеника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, на неодређено време, односно док испуњавају услове прописане законом и правилником.

Од кандидата који испуњавају тражене услове (компетентних лица), решењем директора Завода, биће формиране Комисије за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника, односно ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава.

 II

Кандидат, односно стручно лице, из члана I овог Јавног позива, мора да испуњава следеће услове за учешће у Јавном позиву, и то:

 • да има одговарајуће високо образовање за одређени предмет, односно стручну област, односно одговарајуће образовање за област уметничких и стручних предмета у музичкој, односно балетској школи, и одређених стручних предмета у стручној школи, за које се образују стручњаци на високошколским установама;
 • да има најмање пет година радног искуства на одговарајућим пословима у области образовања и васпитања;
 • да није у сукобу интереса, односно да није запослен или на други начин радно ангажован, у смислу Закона о раду (у даљем тексту: ЗОР) код издавача, да није пословно повезан са издавачем, да није повезан са одговорним лицем издавача, да кандидат или лица повезана са њим, немају непосредну корист, погодност код издавача или одговорног лица издавача, односно да не постоје други законом прописани услови за његово изузеће.

Услове за учешће у Јавном позиву, из члана II став 1. овог Јавног позива, заинтересована лица доказују на следећи начин:

 • oдговарајуће високо образовање кандидат доказује фотокопијом јавне исправе (диплома, уверење);
 • радно искуство од најмање пет година на одговарајућим пословима у области образовања, кандидат доказује потврдом издатом од стране послодавца где је запослен или на други начин радно ангажован, у смислу ЗОР-а, односно потврдом издатом од стране послодавца (или више њих) где је био запослен или на други начин радно ангажован и где је стекао најмање пет година траженог радног искуства;

Пензионисана лица или достављају потврду правног лица у коме су радила непосредно пре одласка у пензију и где су стекла најмање пет година траженог радног искуства или у пријави наводе назив и седиште правног лица у коме су радила непосредно пре одласка у пензију и где су стекла најмање пет година траженог радног искуства, као и име, презиме и број телефона лица за контакт;

Незапослена лица или достављају потврду правног лица у коме су стекла најмање пет година траженог радног искуства или у пријави наводе назив и седиште правног лица у коме су стекла најмање пет година траженог радног искуства, као и име, презиме и број телефона лица за контакт;

 • да не постоји сукоб интереса, у смислу члана I став 1. тачка 3) овог јавног позива, кандидат доказује достављањем попуњеног обрасца изјаве, који мора бити својеручно потписан од стране кандидата, а који се може преузети са званичне интернет странице Завода: zuov.gov.rs .

Наведене доказе са попуњеном и својеручно потписаном пријавом на Јавни позив и осталом документацијом могу се доставити Заводу лично на писарници, I спрат, канцеларија бр. 9 или препорученом пошиљком на адресу:

Завод за унапређивање образовања и васпитања, ул. Фабрисова бр. 10, 11040 Београд, поштански фах 2, са назнаком;  „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета  рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава – НЕ ОТВАРАТИ“. 

III

Утврђени су критеријуми за избор стручних лица који ће бити вредновани применом система бодовања и методологија (математичка формула) за доделу бодова, за сваки појединачан критеријум, на следећи начин:

 • број прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета (приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средтава) – овај критеријум има ознаку К1 и носи максимално 40 бодова;
 • број објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области – овај критеријум има ознаку К2 и носи максимално 30 бодова;
 • учешће у реализацији пројеката у области образовања и васпитања – овај критеријум има ознаку К3 и носи максимално 10 бодова;
 • стручно усавршавање и обука у одговарајућој области – овај критеријум има ознаку К4 и носи максимално 10 бодова;
 • обука лица која су на Листи оцењивача уџбеника – овај критеријум има ознаку К5 и носи максимално 10 бодова.

Максималан број бодова за сваки критеријум одређен је на основу значаја, тако да укупан број/збир бодова за свих пет критеријума износи 100.

Више информација (извор):

https://zuov.gov.rs/javni-poziv-za-izbor-strucnih-lica-za-pripremu-strucne-ocene-kvaliteta-rukopisa-udzbenika/

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s