Актуелности

Конкурс за избор наставника за пројекат Дигитални уџбеник – дигитални наставник

Влада Републике Србије је посредством Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 2018. години отпочела пилот пројекат дигитализације наставе који обухвата извођење наставе уз коришћење најмодернијих дигиталних образовних материјала.

За учешће у овом пилот програму су потребни наставници који желе да примене дигиталне могућности на часу за добробит својих ученика.  

 Наставници се за учешће у пројекту могу пријавити на: http://digitalnicas.mpn.gov.rs до 25. априла. 

Потребно је да поднесу биографију и кратак видео запис у коме ће навести своје тренутне активности усмерене у циљу дигитализације наставе, жеље и идеје, као и мотивацију за учешће у пројекту.

Најмотивисанији наставници који буду одабрани за учешће у пројекту, добиће адекватну обуку, опрему за кабинет уз коју ће моћи да изводе наставу, као и најсавременије дигиталне садржаје.

У оквиру процеса дигитализације у Републици Србији веома важну улогу игра увођење дигиталних технологија у процес наставе. Ученици се уз дигиталне образовне материјале више интересују за материју и лакше их је ангажовати на часу, а очекује се и значајно повећање образовног ефекта.  У овој години у плану је опремање 2.000 учионица.

Извор:  http://www.mpn.gov.rs/konkurs-za-izbor-nastavnika-za-projekat-digitalni-udzbenik-digitalni-nastavnik/

Актуелности

ПОЗИВ ЗА ВОДИТЕЉЕ ПРОГРАМА  (ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ПРИЈАВЕ)

ПОЗИВ ЗА ВОДИТЕЉЕ ПРОГРАМА

(ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ПРИЈАВЕ)

ПОЗИВ ЗА ВОДИТЕЉЕ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ДОСТИЗАЊЕ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА И НАСТАВНОГ САДРЖАЈА

 

Због кратког рока за пријаву, Завод за унапређивање образовања и васпитања продужава рок за пријаве за водитеље стручног усавршавања до 24. априла.

Завод за унапређивање образовања и васпитања позива заинтересованe наставнике запослене у основним школама да као водитељи реализују програм стручног усавршавања за достизање дигиталних компетенција за коришћење дигиталних уџбеника и наставног садржаја, и тим поводом пошаљу пријаве у договору и уз сагласност директора школе. Изабрани кандидати биће чланови водитељског тима за обуку 2.000 учитеља и предметних наставника основне школе који ће предавати у првом и петом разреду у школској 2018/19. години.

I

Програм стручног усавршавања за водитеље намењен је запосленима у образовању који поседују основни ниво дигиталних компетенција и водитељске компетенције. Програм ће се одвијати два дана непосредно у рачунарском кабинету, а трећег дана је предвиђена провера стечених знања и вештина, након чега успешни полазници добијају сертификат за вођење обука намењених за 2.000 наставника.

II

За реализацију обуке 2.000 наставника биће одабрано 80 водитеља.

Право учешћа имају сви наставници запослени у основним школама у Републици Србији, а који испуњавају следеће услове:

 • минимално 3 годинe искуства у коришћењу ИКТ-a у раду;
 • користи основне и напредне поставке графичког оперативног система; самостално користи периферне уређаје рачунарског система (штампач, скенер, пројектор, интерактивна табла);
 • користи услуге локалних рачунарских мрежа (LAN, WiFi), уме да повеже рачунар у постојећу локалну мрежу, уме да успостави локалну мрежу над неколико уређаја; напредно и безбедно користи Интернет прегледаче (Edge, Google Chrome, Firefox);
 • самостално комуницира са другим учесницима путем електронске поште;
 • разуме и користи „cloud” сервисе (Google Disk, Dropbox и сл.);
 • предност је сертификат са обуке за коришћење есДневника, искуство у вођењу обука и искуство у раду на уџбеницима као рецензент или евалуатор;

III

Уз пријаву на јавни позив, заинтересована лица треба да поднесу у дигиталној форми:

 • попуњен образац за пријаву;
 • радну биографију;
 • мотивационо писмо за учешће у реализацији обуке;
 • доказ о одговарајућем образовању – копију јавне исправе (дипломе) о стеченом образовању;
 • потврду о радном стажу у области образовања и васпитања;
 • потврду о радном односу у образовно-васпитној установи.

Уз пријаву, заинтересовани кандидат који испуњава услове из тачака 4), 5), и 6) овог јавног позива, треба да поднесе и:

 • сертификат са обуке за коришћење есДневника
 • попис обука где је кандидат био водитељ и
 • листу уџбеника и наставних материјала на којима је био рецензент или евалуатор.

За кандидате који уђу у ужи избор биће организована провера нивоа дигиталних компетенција.

IV

Формулар пријаве учесници попуњавају на званичној интернет страници  Завода за унапређивање образовања и васпитања (http://zuov.gov.rs/prijava/).

Рок за подношење пријаве са пратећом документацијом је 23. април 2018. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Додатне информације могу се добити упитом на електронску адресу: bojan.radic@mpn.gov.rs илиolivera.todorovic@zuov.gov.rs.

V

Агенција специјализована за тражење и процену пријављених кандидата имаће задатак да изврши увид у поднете пријаве, бодује их и сачини ужи избор кандидата који ће бити позвани на дводневну обуку водитеља и тестирање.

Агенција ће након извршеног задатка сачинити списак изабраних кандидата и доставити директору ЗУОВ-а предлог за избор.

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније до 05. маја 2018. године. Одлука о избору кандидата биће објављена на званичној интернет страници ЗУОВ-а.

Одлука коју донесе директор коначна је у управном поступку.

Извор: http://zuov.gov.rs/produzenje-roka-prijave-za-voditelje/?sr_pismo=cir

Актуелности

Oбукe наставника разредне наставе, стручних сарадника и директора  за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

Oбукe наставника разредне наставе, стручних сарадника и директора  за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одобрен је решењем министра број: 153-02-00027/2017-07.

Дана 14. априла 2018.  почиње  реализација обука наставника разредне наставе, стручних сарадника и директора  за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења.

Обуке су тродневене (два дана стандардне и један дан онлајн)   и реализоваће се у периоду од  14. априла до 24. јуна 2018. године.

Распоред реализација обука по ШУ

ШУ Београд

Косовска Митровица

ШУ Чачак

ШУ Јагодина

ШУ Краљево

ШУ Крушевац

ШУ Лесковац

ШУ Ниш

ШУ Нови Пазар

ШУ Сомбор

ШУ Зајечар

ШУ Зрењанин

 

Извор: http://zuov.gov.rs/obuke-nastavnika-razredne-nastave-strucnih-saradnika-i-direktora-za-realizaciju-nastave-orijentisane-ka-ishodima-ucenja/