Актуелности

Смотра сценског учитељског стваралаштва – УДЛ

Смотра сценског учитељског стваралаштва – УДЛ

Рокови за пријаву представе
РАСПОРЕД ПРИПРЕМА

 1. Пријава учешћа на Смотри до 27.априла 2018. године. Ако желите конкурисати за учешће 8. Интеркултуралној Смотри сценског стваралаштва, са представом, треба да доставите:

а) Попуњен образац КОНКУРСНЕ  ПРИЈАВЕ  учешћа (дат у прилогу Конкурса или га преузети са сајта  www. http://smotraudl.weebly.com/);
б) текст представе коју припремате (фонт: Times New Roman, величина12, име аутора текста);
в) биографије и портретне фотографије наставника (аутора и сарадника);
г) Евиденциону потврду – Пријава за Смотру (коју ћемо послати менторима);
ђ) Музику и звучне ефекте доставити снимљене на ЦД-у на дан извођења представе (снимљене и обележене потребним редоследом);
е) пријаве слати искључиво електронском поштом на адресу: smotraudl@gmail.com
Уколико буде потребе, регионалне смотре организоваће се током маја 2018. године у више градова; уколико организатори нису у могућности да лично одгледају представу, додатну селекцију могуће је извршити гледањем снимка представе ансамбла са глумцима-ученицима који се кандидују за учешће на Смотри.
Најкасније до 10. маја 2018. године, након одржаних регионалних смотри или прегледом снимка, ауторима/школама биће достављена коначна одлука о учешћу у програму републичке Смотре.

2.   ДОСТАВЉАЊЕ  МАТЕРИЈАЛА
Након потврде да је ваша представа прошла селекцију за републичку Смотру, треба имејлом доставити:
За одабране представе, најкасније до 15. маја 2018. доставити:
•      Попуњен образац потврде учешћа;
•      Листу са именима, разредом и улогама глумаца – кастинг-листу;
•      Потпуни опис потребних техничких средстава (уколико има потребе)

3.РЕПУБЛИЧКА СМОТРА 1-2.јун 2018.године у Лесковцу
Учествују до 10 најуспешнијих представа са регионалних Смотри у Републици Србији.

4.  МЕЂУНАРОДНА СМОТРА
Учествују драмскe трупе из Србије, најуспешније представе са републичких такмичења и најмање 2 одабране представе из иностранства.

ВАЖНЕ  НАПОМЕНЕ:
•       Пријаве учешћа неће се примати након 27. априла 2018. а материјали пристигли након рока за потврду учешћа неће бити прихваћени и сматраће се да сте одустали од учешћа на   Смотри сценског учитељског  стваралаштва. Пристигли материјали се не враћају. Организатор задржава сва права над материјалима и  снимцима представа са Смотре.

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА И УЧЕСНИКА

1. Да прегледа пријаве и програме учесника Смотре и да у случају неисправности обавести школу која је такву пријаву доставила;
2. Да обезбеди смештај и исхрану ученицима – учесницима Смотре до (10 ученика по представи);
3. Да за Чланове жирија обезбеди путне трошкове, хотелски смештај са исхраном за време трајања Смотре;
4. Да за менторе и вође пута школских екипа и ансамбала обезбеди резервацију смештаја, и сноси трошкове смештаја (до 2 члана);
5. Да обезбеди дипломе: школама које учествују на Смотри и награђеним учесницима;
6. Да у договору са Министарством и  домаћином утврди програм и термин Смотре и исти достави школама .
7. Да именује директора Смотре;
8. Да именује  жири на основу предлога стручних комисија, школа и СУРСа;
9. Да у току Смотре према могућностима организује саветовање, округли сто, изложбе и друге пратеће манифестације.

Обавезе школа учесница Смотре су:

 1. Да организује или обезбеди, трошкове пута  својих ученика представника школе;
 2. Да се у потпуности придржавају овог Правилника.

Правилник и пропозиције
8. Смотре  сценског учитељског стваралаштва Учитељског друштва Лесковац за ученике од 1-4. разреда
 

ДЕТАЉИ РЕГУЛИСАНИ ПРАВИЛНИКОМ
 
Правилник и пропозиције

Члан 1
Смотра сценског стваралаштва   Учитељског друштва Лесковац у даљем тексту Смотра је смотра дечјег сценског стваралаштва и представља сусрет најбољих дечјих глумачких ансамбала.  Сусрети су део програма Савеза учитеља републике Србије  и Учитељског друштва Лесковац (у даљем тексту: СУРС и УДЛ).

Саставни програм наше 8.Смотре су такмичења ARС  ЛИБЕРИ „Отворена сцена“ у Бачкој Паланци и „Мала Трема“ у Руми, Фестивал „Мала дечија сцена“ „МАДЕС“  у Церовцу код  С. Паланке,  „Фестивал стваралаштва младих Нови Пазар “ најбољи из  Сребреник-БиХ, затим Фестивал драмских форми“ Пријатељи деце Београда. Победници поменутих такмичења и фестивала постају потенцијални кандидати за пласман на нашу наредну Смотру.  На Смотри ће се појавити и најбоље представе са регионалних смотри у организацији СУРС и УДЛ-а и представник из Македоније.

Члан 2.
Сусрети се одржавају сваке године, прве викенда у јуну, по Календару манифестација СУРС и УДЛ-а са пратећим конкурсом  .
Право учешћа на Смотри имају драмске групе и секције основних школа – учитеља из Србије а на међународном нивоу из целог света. Право учешћа на пратећим конкурсима имају учитељи и ученици из Србије и региона.
Смотра се одржава у Народном позоришту у Лесковцу.

Члан 3.
Смотру припрема и спроводи Организациони одбор. Организационим одбором координира  и руководи директор Смотре.
Директора Смотре именује управни одбор УДЛ.
Чланове Организационог одбора именује директор Смотре кога могу да  чине:

 • делегирани представници  СУРС-а и УДЛ ,
 • представници организација и установа културе из Града домаћина,
 • представници радних и невладиних организација, спонзори и други појединци.

 Директор Смотре се стара о спроводењу Правилника о организовању Смотри, Правилника о раду жирија и обавља комуникацију између организатора и града домаћина.

Члан 4.
Смотра је такмичарског карактера деце основношколског узраста од првог до четвртог разреда. Представе могу трајати најдуже тридесет (30) минута. Представе се изводе током најмање два такмичарска дана уз присуство публике из школа.  У драмској групи може бити највише до 2 ученика виших разреда, али не као водеће улоге.

Члан 5.
Непосредни организатор Смотре ( домаћин), дужан је да испуни следеће услове:

 • да обезбеди разговоре о представама између Оцењивачке комисије и аутора – да штампа Билтен (Информатор) Сусрета
 • да на примерен начин рекламира Сусрете, обезбеди присуство новинара и средстава информисања
 • да штампа рекламни материјал Сусрета
 • да обезбеди (у сарадњи са школом/ама) присуство публике – да организује свечано отварање и затварање Сусрета.

Члан 6.
На Смотри могу бити организоване и пратеће манифестације: изложбе, књижевни сусрети, сусрети са истакнутим културним радницима, драмским и дечјим писцима и др.
На Смотри  може гостовати професионална представа за децу као и представа домаћина, ван конкуренције (ако од стране селектора није предложена у званичну конкуренцију).
У оквиру Сусрета могу бити организовани и семинари, саветовања и драмске радионице.

Члан 7 .
На Сусретима може бити изведено најмање 10 представа, по предлогу зонског – регионалног  селектора, а највише 15.
Представе на зонском нивоу прати један селектор, а на републичком Оцењивачка комисија ( 3 Члана), састављена од стручних људи са листе усвојене од стране Одбора за сценско стваралаштво СУРС и УДЛ и МПНТР.
Селектора на регионалним смотрама и Оцењивачку комисију на Сусретима, бира Органинизациони одбор .
Представе могу бити селектоване и на основу одгледаних снимака представа који су послати зонском селектору.
Свој извештај зонски селектор доставља директору Смотре у електронској форми, а директор прави селекцију даљих такмичарских ансамбала.

Члан 8.
Трошкове ангажовања селектора односно Комисије регионалном и републичком нивоу сноси УДЛ. Коначну одлуку о броју представа на Сусретима, доноси Одбор за сценско стваралаштво УДЛ.

Члан 9.
Организатор такмичења и Смотре стара се о припреми ученика за такмичења и смотре, планира и организује округле столове и друге инструктивне облике рада у току одражавања Смотре.

Члан 10.
Организациони одбор Смотре разматра и одлучује о свим питањима из домена организације Смотре.
На Смотри се додељују награде, похвале и одају јавна признања учесницима. Награде (дипломе,књиге, признања) и похвале, обезбеђује СУРС и Учитељско друштво Лесковац. Одлуку о наградама, похвалама  и признањима доноси Републичка комисија.

Члан 11.
Републичку комисију образује организатор, а најмање један Члан је представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Члан 12
Награде могу додељивати и друге заинтересоване организације, појединци и удружења у договору са непосредним организатором и Оцењивачком комисијом.
Ученици који на такмичењу и Смотри освоје прво, друго и треће место добијају од организатора: дипломе, признања, похвале и награде.
Дипломе о пласману и учествовању на републичкој Смотри  потписује директор Смотре, председник  Учитељског друштва Лесковац и министар просвете , а оверавају се печатом Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Наставници – ментори од организатора добијају признања, похвале и награде.

Члан 13.
На Смотри се додељују следеће награде, похвалнице  и признања:

 • признање сваком ансамблу које се пласира на републички или међународни  ниво,
 • дипломе 3 (три) за освојено прво, друго и треће место
 • диплому за најуспешнију: женску, мушку и епизодну улогу
 • дипломе за најуспешнију: режију, сценографију, костим, маску, оригиналну музику,  сценски говор, колективну игру
 • диплому за неки други елеменат у представи.
 • Статуе за 3 (три) за освојено прво, друго и треће место – републички и међународни ниво
 • за најуспешнију: женску, мушку улогу
 • за најбољу режију,

Члан 14.
Оцењивачка комисија присуствује свим представама, своје одлуке доноси самостално, једногласно или већином гласова. Своје одлуке Комисија саопштава и образлаже јавно, последњег дана Смотре, односно на затварању. Своје одлуке Комисија одмах доставља ( у писаној форми) непосредном организатору. Комисија не мора доделити све награде, ако за то не постоје услови.

КОДЕКС ПОНАШАЊА

           Саставни део овог Правилника је и Кодекс понашања ансамбала школа које су се укључиле у систем такмичења. Основу Кодекса чини гесло: „у процесу стварања позоришних представа,  школе  раде на принципу добровољности, али од тренутка уласка у систем такмичења, дужни су да се придржавају прихваћених правила, дефинисаних правилником, са свим правима и обавезама, привилегијама и санкцијама“, а то је :

а) Поштовање свега договореног и унетог у овај Правилник, како за школе, тако и за организаторе и реализаторе смотри .
б) неприкосновеност и непроменљивост одлуке селектора односно жирија у погледу пласмана представа и изреченог уметничког утиска
в) обавезност учешћа на школским смотрама према одлуци селектора односно жирија
г) достављање пратећег материјала ( пријава, плакат, ЦД ….) СУРС и УДЛ-у, односно организатору смотре
д) могућност отказивања наступа позоришне представе на смотри, из оправданих разлога, најмање 7 (седам) дана пре почетка смотре .
ђ) могућност примене казнених мера ( не учествовање у систему такмичења наредне године) у случају не поштовања одредби овог Правилника
е) могућност жалбе ансамбла на одлуку селектора односно жирија као и на неадекватне техничке и организационе услове током играња представе на смотрама и на самој Смотри, али жалба не одлаже извршење одлуке. Трошкове, евентуалног изласка Оцењивачке комисије и поновно гледање представе сноси ансамбл.

Извор: https://smotraudl.weebly.com/

 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s