Актуелности

Смотра сценског учитељског стваралаштва – УДЛ

Смотра сценског учитељског стваралаштва – УДЛ

Рокови за пријаву представе
РАСПОРЕД ПРИПРЕМА

 1. Пријава учешћа на Смотри до 27.априла 2018. године. Ако желите конкурисати за учешће 8. Интеркултуралној Смотри сценског стваралаштва, са представом, треба да доставите:

а) Попуњен образац КОНКУРСНЕ  ПРИЈАВЕ  учешћа (дат у прилогу Конкурса или га преузети са сајта  www. http://smotraudl.weebly.com/);
б) текст представе коју припремате (фонт: Times New Roman, величина12, име аутора текста);
в) биографије и портретне фотографије наставника (аутора и сарадника);
г) Евиденциону потврду – Пријава за Смотру (коју ћемо послати менторима);
ђ) Музику и звучне ефекте доставити снимљене на ЦД-у на дан извођења представе (снимљене и обележене потребним редоследом);
е) пријаве слати искључиво електронском поштом на адресу: smotraudl@gmail.com
Уколико буде потребе, регионалне смотре организоваће се током маја 2018. године у више градова; уколико организатори нису у могућности да лично одгледају представу, додатну селекцију могуће је извршити гледањем снимка представе ансамбла са глумцима-ученицима који се кандидују за учешће на Смотри.
Најкасније до 10. маја 2018. године, након одржаних регионалних смотри или прегледом снимка, ауторима/школама биће достављена коначна одлука о учешћу у програму републичке Смотре.

2.   ДОСТАВЉАЊЕ  МАТЕРИЈАЛА
Након потврде да је ваша представа прошла селекцију за републичку Смотру, треба имејлом доставити:
За одабране представе, најкасније до 15. маја 2018. доставити:
•      Попуњен образац потврде учешћа;
•      Листу са именима, разредом и улогама глумаца – кастинг-листу;
•      Потпуни опис потребних техничких средстава (уколико има потребе)

3.РЕПУБЛИЧКА СМОТРА 1-2.јун 2018.године у Лесковцу
Учествују до 10 најуспешнијих представа са регионалних Смотри у Републици Србији.

4.  МЕЂУНАРОДНА СМОТРА
Учествују драмскe трупе из Србије, најуспешније представе са републичких такмичења и најмање 2 одабране представе из иностранства.

ВАЖНЕ  НАПОМЕНЕ:
•       Пријаве учешћа неће се примати након 27. априла 2018. а материјали пристигли након рока за потврду учешћа неће бити прихваћени и сматраће се да сте одустали од учешћа на   Смотри сценског учитељског  стваралаштва. Пристигли материјали се не враћају. Организатор задржава сва права над материјалима и  снимцима представа са Смотре.

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА И УЧЕСНИКА

1. Да прегледа пријаве и програме учесника Смотре и да у случају неисправности обавести школу која је такву пријаву доставила;
2. Да обезбеди смештај и исхрану ученицима – учесницима Смотре до (10 ученика по представи);
3. Да за Чланове жирија обезбеди путне трошкове, хотелски смештај са исхраном за време трајања Смотре;
4. Да за менторе и вође пута школских екипа и ансамбала обезбеди резервацију смештаја, и сноси трошкове смештаја (до 2 члана);
5. Да обезбеди дипломе: школама које учествују на Смотри и награђеним учесницима;
6. Да у договору са Министарством и  домаћином утврди програм и термин Смотре и исти достави школама .
7. Да именује директора Смотре;
8. Да именује  жири на основу предлога стручних комисија, школа и СУРСа;
9. Да у току Смотре према могућностима организује саветовање, округли сто, изложбе и друге пратеће манифестације.

Обавезе школа учесница Смотре су:

 1. Да организује или обезбеди, трошкове пута  својих ученика представника школе;
 2. Да се у потпуности придржавају овог Правилника.

Правилник и пропозиције
8. Смотре  сценског учитељског стваралаштва Учитељског друштва Лесковац за ученике од 1-4. разреда
 

ДЕТАЉИ РЕГУЛИСАНИ ПРАВИЛНИКОМ
 
Правилник и пропозиције

Члан 1
Смотра сценског стваралаштва   Учитељског друштва Лесковац у даљем тексту Смотра је смотра дечјег сценског стваралаштва и представља сусрет најбољих дечјих глумачких ансамбала.  Сусрети су део програма Савеза учитеља републике Србије  и Учитељског друштва Лесковац (у даљем тексту: СУРС и УДЛ).

Саставни програм наше 8.Смотре су такмичења ARС  ЛИБЕРИ „Отворена сцена“ у Бачкој Паланци и „Мала Трема“ у Руми, Фестивал „Мала дечија сцена“ „МАДЕС“  у Церовцу код  С. Паланке,  „Фестивал стваралаштва младих Нови Пазар “ најбољи из  Сребреник-БиХ, затим Фестивал драмских форми“ Пријатељи деце Београда. Победници поменутих такмичења и фестивала постају потенцијални кандидати за пласман на нашу наредну Смотру.  На Смотри ће се појавити и најбоље представе са регионалних смотри у организацији СУРС и УДЛ-а и представник из Македоније.

Члан 2.
Сусрети се одржавају сваке године, прве викенда у јуну, по Календару манифестација СУРС и УДЛ-а са пратећим конкурсом  .
Право учешћа на Смотри имају драмске групе и секције основних школа – учитеља из Србије а на међународном нивоу из целог света. Право учешћа на пратећим конкурсима имају учитељи и ученици из Србије и региона.
Смотра се одржава у Народном позоришту у Лесковцу.

Члан 3.
Смотру припрема и спроводи Организациони одбор. Организационим одбором координира  и руководи директор Смотре.
Директора Смотре именује управни одбор УДЛ.
Чланове Организационог одбора именује директор Смотре кога могу да  чине:

 • делегирани представници  СУРС-а и УДЛ ,
 • представници организација и установа културе из Града домаћина,
 • представници радних и невладиних организација, спонзори и други појединци.

 Директор Смотре се стара о спроводењу Правилника о организовању Смотри, Правилника о раду жирија и обавља комуникацију између организатора и града домаћина.

Члан 4.
Смотра је такмичарског карактера деце основношколског узраста од првог до четвртог разреда. Представе могу трајати најдуже тридесет (30) минута. Представе се изводе током најмање два такмичарска дана уз присуство публике из школа.  У драмској групи може бити највише до 2 ученика виших разреда, али не као водеће улоге.

Члан 5.
Непосредни организатор Смотре ( домаћин), дужан је да испуни следеће услове:

 • да обезбеди разговоре о представама између Оцењивачке комисије и аутора – да штампа Билтен (Информатор) Сусрета
 • да на примерен начин рекламира Сусрете, обезбеди присуство новинара и средстава информисања
 • да штампа рекламни материјал Сусрета
 • да обезбеди (у сарадњи са школом/ама) присуство публике – да организује свечано отварање и затварање Сусрета.

Члан 6.
На Смотри могу бити организоване и пратеће манифестације: изложбе, књижевни сусрети, сусрети са истакнутим културним радницима, драмским и дечјим писцима и др.
На Смотри  може гостовати професионална представа за децу као и представа домаћина, ван конкуренције (ако од стране селектора није предложена у званичну конкуренцију).
У оквиру Сусрета могу бити организовани и семинари, саветовања и драмске радионице.

Члан 7 .
На Сусретима може бити изведено најмање 10 представа, по предлогу зонског – регионалног  селектора, а највише 15.
Представе на зонском нивоу прати један селектор, а на републичком Оцењивачка комисија ( 3 Члана), састављена од стручних људи са листе усвојене од стране Одбора за сценско стваралаштво СУРС и УДЛ и МПНТР.
Селектора на регионалним смотрама и Оцењивачку комисију на Сусретима, бира Органинизациони одбор .
Представе могу бити селектоване и на основу одгледаних снимака представа који су послати зонском селектору.
Свој извештај зонски селектор доставља директору Смотре у електронској форми, а директор прави селекцију даљих такмичарских ансамбала.

Члан 8.
Трошкове ангажовања селектора односно Комисије регионалном и републичком нивоу сноси УДЛ. Коначну одлуку о броју представа на Сусретима, доноси Одбор за сценско стваралаштво УДЛ.

Члан 9.
Организатор такмичења и Смотре стара се о припреми ученика за такмичења и смотре, планира и организује округле столове и друге инструктивне облике рада у току одражавања Смотре.

Члан 10.
Организациони одбор Смотре разматра и одлучује о свим питањима из домена организације Смотре.
На Смотри се додељују награде, похвале и одају јавна признања учесницима. Награде (дипломе,књиге, признања) и похвале, обезбеђује СУРС и Учитељско друштво Лесковац. Одлуку о наградама, похвалама  и признањима доноси Републичка комисија.

Члан 11.
Републичку комисију образује организатор, а најмање један Члан је представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Члан 12
Награде могу додељивати и друге заинтересоване организације, појединци и удружења у договору са непосредним организатором и Оцењивачком комисијом.
Ученици који на такмичењу и Смотри освоје прво, друго и треће место добијају од организатора: дипломе, признања, похвале и награде.
Дипломе о пласману и учествовању на републичкој Смотри  потписује директор Смотре, председник  Учитељског друштва Лесковац и министар просвете , а оверавају се печатом Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Наставници – ментори од организатора добијају признања, похвале и награде.

Члан 13.
На Смотри се додељују следеће награде, похвалнице  и признања:

 • признање сваком ансамблу које се пласира на републички или међународни  ниво,
 • дипломе 3 (три) за освојено прво, друго и треће место
 • диплому за најуспешнију: женску, мушку и епизодну улогу
 • дипломе за најуспешнију: режију, сценографију, костим, маску, оригиналну музику,  сценски говор, колективну игру
 • диплому за неки други елеменат у представи.
 • Статуе за 3 (три) за освојено прво, друго и треће место – републички и међународни ниво
 • за најуспешнију: женску, мушку улогу
 • за најбољу режију,

Члан 14.
Оцењивачка комисија присуствује свим представама, своје одлуке доноси самостално, једногласно или већином гласова. Своје одлуке Комисија саопштава и образлаже јавно, последњег дана Смотре, односно на затварању. Своје одлуке Комисија одмах доставља ( у писаној форми) непосредном организатору. Комисија не мора доделити све награде, ако за то не постоје услови.

КОДЕКС ПОНАШАЊА

           Саставни део овог Правилника је и Кодекс понашања ансамбала школа које су се укључиле у систем такмичења. Основу Кодекса чини гесло: „у процесу стварања позоришних представа,  школе  раде на принципу добровољности, али од тренутка уласка у систем такмичења, дужни су да се придржавају прихваћених правила, дефинисаних правилником, са свим правима и обавезама, привилегијама и санкцијама“, а то је :

а) Поштовање свега договореног и унетог у овај Правилник, како за школе, тако и за организаторе и реализаторе смотри .
б) неприкосновеност и непроменљивост одлуке селектора односно жирија у погледу пласмана представа и изреченог уметничког утиска
в) обавезност учешћа на школским смотрама према одлуци селектора односно жирија
г) достављање пратећег материјала ( пријава, плакат, ЦД ….) СУРС и УДЛ-у, односно организатору смотре
д) могућност отказивања наступа позоришне представе на смотри, из оправданих разлога, најмање 7 (седам) дана пре почетка смотре .
ђ) могућност примене казнених мера ( не учествовање у систему такмичења наредне године) у случају не поштовања одредби овог Правилника
е) могућност жалбе ансамбла на одлуку селектора односно жирија као и на неадекватне техничке и организационе услове током играња представе на смотрама и на самој Смотри, али жалба не одлаже извршење одлуке. Трошкове, евентуалног изласка Оцењивачке комисије и поновно гледање представе сноси ансамбл.

Извор: https://smotraudl.weebly.com/

 

Актуелности

Нове технологије у образовању 2018. год.

Нове технологије у образовању 2018. год.

 

Пета међународна конференција и сајам „Нове технологије у образовању“ одржаће се 8. и 9. јуна 2018. у Београду.

Посетите догађај

Позивамо представнике ИКТ компанија, издавача, школа, факултета, националних и локалних државних институција и агенција, као и организација цивилног друштва да се пријаве за учешће.

https://www.britishcouncil.rs/new-technologies/conference-lecturers-2018

Извор: https://www.britishcouncil.rs/new-technologies

 

Актуелности

Конкурс ,,Европски дневник“

,,Европски дневник“
КОНКУРС

Након успешно завршеног конкурса у претходној школској години у оквиру Европског дневника, Делегација Европске уније у Републици Србији позива вас, средњошколце да се пријавите на нови наградни конкурс са креативним и иновативним радовима!

Овај конкурс покрива бројне теме које су обрађене у публикацији Европски дневник. Европски дневник има за циљ олакшано информисање о Европској унији (ЕУ), њеним вредностима и могућностима које пружа младима. Неке од тема које су обухваћене јесу однос Србије и ЕУ, даљи наставак образовања у ЕУ, предузетништво, права и одговорности, одрживи развој, као и здравље и безбедност грађана и грађанки. Овајинформативни водич осим ученицима и ученицама намењен је и професорима и професоркама као помоћно наставно средство.

Овогодишње теме се односе на: активно грађанство, здрав живот, превенцију насиља, паметно учење, зелене теме, одрживу економију, повезивање култура итд.

Да ли сте знали да је 2018. година европског културног наслеђа?

Желећи да средњошколци дају посебан допринос обележавању године културног наслеђа, Делегација Европске уније вас позива да своје радове припремите у оквиру специјалне теме за 2018. годину, а то је: ГДЕ ПРОШЛОСТ СУСРЕЋЕ БУДУЋНОСТ – 2018. ГОДИНА ЕВРОПСКОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА.

На конкурс се можете пријавити индивидуално или у тимовима и то:

 • Појединачно са радом у једној од предвиђених категорија;
 • Група ученика из исте средње школе, коју ученици могу да формирају са намером учешћа у такмичењу, а да није на било који начин део неког формалног школског удружења/секције;
 • Средња школа (као целина или њена фото или аудио-видео секција).

Учешће на конкурсу подразумева ШЕСТ КАТЕГОРИЈА и ДВЕ ВРСТЕ РАДОВА:

КАТЕГОРИЈЕ

 1. Литерарни радови;
 2. Ликовни радови;
 3. Новинарски жанрови;
 4. Фото репортаже или фото-радови;
 5. Видео форме;
 6. Мултимедијалне форме.

ВРСТА РАДОВА

 1. Индивидуални радови;
 2. Групни радови.

Индивидуални радови се подносе искључиво у категоријама: литерарни и ликовни радови;

Групни радови се подносе у следећим категоријама: новинарски жанрови, фото репортаже и фото радови, видео форме и мултимедијалне форме.

Један тим односно ученик или ученица има прилику да конкурише са по једним радом у свакој категорији, али може освојити награду само једном односно у једној категорији.

Сваки рад било индивидуални или тимски мора поред ученика и/или ученице да буде дело и ментора/менторке[1]који мора да буде особа запослена у истој средњој школи.

*** Рад који се подноси тимски треба да поднесе тим који је неопходно да чини минимум три ученика/ученице из исте средње школе. У случају освајања награде, тим који има више од три члана, номинује троје представника за наградно путовање.

*** Ученици који су награђивани у претходном циклусу наградног конкурса (2016/17) немају право учешћа на овом конкурсу, а школе као и ментори који су учествовали у претходним циклусима могу пријавити учешће других учесника или тимова.

ОВДЕ можете преузети Упутство за подношење радова на наградни конкурс у ком су детаљније појашњене категорије у оквиру којих се подносе радови, саме теме конкурса, као и улога ментора/менторке.

Награда:

Укупно ће бити награђено 20 радова. Један рад у свакој категорији ће бити изабран на тему: Где прошлост сусреће будућност – 2018. година европског културног наслеђа.

У литерарној и ликовној категорији ће бити награђена по два рада.

У категоријама: новинарски жанрови, фото репортаже или фото-радови, видео и мултимедијалне форме ће бити награђена по четири победничка рада.

Победници ће имати јединствену прилику да у мају месецу крену на седмодневно путовање у једну или више земаља Европске уније!

Ментори победничких тимова (један ментор по ученику/тиму) ће такође путовати заједно са ученицима.

У случају недовољног броја радова у једној категорији, Делегација ЕУ у Србији задржава право да додели више награда у другој категорији.

Слање радова:

Рок за достављање радова је 10. марта 2018. до поноћи. Радови пристигли након истека рока неће бити узети у разматрање.

Сви радови осим ликовних се подносе искључиво електронским путем, на страници www.европскидневник.рс. Индивидуалне радове можете поднети ОВДЕ, а тимске радове ОВДЕ.

*Ликовни радови, заједно са пријавним формуларом се шаљу поштом на адресу: Београдска отворена школа, Масарикова 5/16, 11000 Београд.

За пријаву на конкурс, уз рад морате попунити и пријавни формулар, који је доступан на сајту www.европскидневник.рс.

Евалуација радова:

Пристигле радове оцењиваће стручни жири, који ће чинити еминентни новинари, сниматељи, фотографи, професори новинарства, професори драмских уметности, професори српског језика, експерти из области омладинске политике. Резултати такмичења ће бити објављени до краја априла 2018. године на сајту www.европскидневник.рс, а сви пријављени ученици и ученице и тимови, који су учествовали на конкурсу ће бити обавештени путем и-мејла о исходу конкурса.

Овај конкурс представља наставак претходних активности Делегације Европске уније у Републици Србији и Министарства културе и информисања Републике Србије који су спровели пројекат у области медијске писмености „Ако имаш шта да кажеш – реци!“. Циљ пројекта је био да се оснују или унапреде већ постојећи средњошколски часописи и веб портали, као и да се креирају фото и видео радови на теме у вези са ЕУ.

Награђене радове са претходних конкурса у оквиру пројекта Европски дневник можете погледати на сајту www.европскидневник.рс.

Уколико имате неких питања, можете их послати имејлом на европскидневник@еуинфо.рс или погледати да ли се одговор на ваше питање налази у оквиру странице са питањима и одговорима ОВДЕ.

 

Извор: http://www.evropskidnevnik.rs/konkurs.html

 

Актуелности

Трећа смотра стваралаштва у образовно-васпитном процесу „Покренимо се“

ТРЕЋА СМОТРА СТВАРАЛАШТВА У ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ „ПОКРЕНИМО СЕ“

УДРУЖЕЊЕ ГРУЖАНСКИХ УЧИТЕЉА

организује

ТРЕЋУ СМОТРУ СТВАРАЛАШТВА У ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ

„ПОКРЕНИМО СЕ“

Поводом одржавања ове манифестације организатор расписује

КОНКУРС


ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ, РАДИОНИЦА, КАО И РАДОВА НАСТАЛИХ НА РАДИОНИЦАМА, ПРОЈЕКАТА…

Право учешћа на конкурсу имају васпитачи, учитељи, предметни наставници и стручни сарадници (за учешће није важно да ли сте члан Удружења). Учешће може бити индивидуално и тимско.

Заинтересовани аутори примера добре праксе и радионица треба да представе свој рад у Word документу и кроз ПП презентацију или видео запис.

Подлогу за презентацију можете преузети на линку:

http://www.slideshare.net/biljanavulovic7/podloga-za-pp-1-udruenje-gruanskih-uitelja?qid=b0660616-7973-4ab6-b057-2a11c753d676&v=&b=&from_search=1

Подлогу за припрему, резиме рада, можете преузети на линку:

http://www.slideshare.net/biljanavulovic7/podloga-za-pripremu-rezime-rada-za-smotru-ugua

Радови треба да садрже:

 •  имена аутора (једног или више)
 • назив рада или радионице
 • назив установе
 • контакт телефон
 • мејл адресу

Радове треба да одликује иновативност, висок степен активности ученика, функционалност знања и вештина.

Радове доставити до 01. марта 2018. на адресу:

gruzanskiucitelji@gmail.com

Примери добре праксе и радионице биће презентовани у Дому културе у Книћу. О датуму бићете накнадно обавештени.

Комисију која ће вршити одабир радова за Зборник и презентовање сачињаваће спољни сарадници просветних саветника Школске управе Крагујевац:

1. Ненад Миладиновић
2. Маријана Јовановић Чабрић
3. Сузана Јевтовић
4. Љиљана Ћатић Маринковић
5. Јасмина Воштинић
6. Миланка Булатовић
7. Данијела Ралетић
8. Милена Којић
9. Биљана Бојовић

Одабрани аутори добијају  потврду о презентовању и учешћу на Смотри стваралаштва гружанских учитеља.
Три  рада, која испуњавају све критеријуме, биће награђена.

Презентовани радови и радови који испуњавају услове конкурса биће публиковани у Зборнику радова УГУ-а.

Аутори , чији се радови налазе у Зборнику, добијају потврду, остали учесници добијају потврду о интерном стручном усавршавању на 5 сати.

Радове настале на радионицама такође можете изложити на Смотри стваралаштва.

Извор: ,,Сеоска школица“ (https://vulovic07.blogspot.rs/2017/10/blog-post_24.html?spref=fb)

 

Актуелности

Наставник за дигитално доба (конкурс)

Дигитална ризница знања

Поред Министарства трговине, туризма и телекомуникација, наградни конкурс ,,Дигитална ризница знања” подржало је и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја подржало је конкурс „Дигитална ризница знања“, који организује Издавачка кућа БИГЗ школство.

Према наводима надлежних у Министарству, ова просветна институција највишег ранга препознала је значај конкурса ,,Дигитална ризница знања” управо јер је један од приоритетних циљева увођење информационих технологија у све образовне процесе, а пре свега у наставу.

Према речима Оливере Ђикановић, главне и одговорне уреднице у Издавачкој кући БИГЗ школство, имајући у виду колико је дигитализације важна за образовне процесе, ова издавачка кућа расписала је наградни конкурс „Дигитална ризница знања“  са намером да оснажи учитеље и наставнике у примени модерних технологија.

– Свесни времена у коме живимо, брзине развоја технологије и значаја информатичке писмености за будуће генерације, издавачка кућа БИГЗ школство већ неколико година велику пажњу поклања дигиталним садржајима који покривају наставне програме и саставни су део наших уџбеничких комплета. Идеја о покретању наградног конкурса дошла је као резултат дугогодишње блиске сарадње са учитељима и наставницима. Имајући у виду да многи од њих већ користе информационе технологије у настави, а да се неки још увек плаше да мало смелије закораче у дигитални свет, решили смо да их охрабримо и да им помогнемо да се слободније упусте у припремање дигиталих материјала који ће им помоћи да лакше, креативније и занимљивије осмисле часове. Задовољни смо одзивом учитеља и наставника, а нека креативна решења су нас посебно обрадовала – истиче Оливера Ђикановић.

Др Ранко Рајовић, један од најистакнутијих стручњака за рани развој интелигенције код деце, чији се програм учења ,,НТЦ” спроводи у 15 европских држава и један од чланова жирија конкурса „Дигитална ризница знања“ каже за Школски портал да ће приликом одабира најбољих радова гледати, пре свега, применљивост, а затим и креативност, необична решења и нове идеје.

– Модерне технологије су незаобилазне и постале су саставни део живота. Потребно их је уводити у наставу и олакшати деци усвајање градива. Важно је, међутим, напоменути да је потребан опрез, посебно код млађе деце, јер за оптималан развој детета потребно је пуно кретања, трчања, скакања, бављења спортом, а нове технологије често окупирају дете толико да дневно проведе и неколико сати гледајући у екран – каже др Рајовић.

Он објашњава да дигитална писменост постаје приоритет у свим областима, јер су у порасту занимања која захтевају познавање нових технологија. Нека од најтраженијих занимања данас, нису постојала пре 10 година, а већина нових везано је за нове технологије.

– Приоритети се мењају и ко зна каква ће ситуација бити за 5 година. Можда ћемо читати неки извештај у којем ће писати да нека од најтраженијих занимања 2023. године нису ни постојала данас – додаје наш саговорник.

У конкурс „Дигитална ризница знања до сада су се укључили и Министарство трговине, туризма и телекомуникација и компанија Comtrade.

Детаљне пропозиције конкурса „Дигитална ризница знања” можете погледати или преузети кликом на ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА.

Извор: https://www.skolskiportal.rs/clanci/1254-postani-i-ti-nastavnik-za-digitalno-doba

Зимски сусрети

Зимски сусрети учитеља 2018. год. у Београду

У сарадњи са Савезом учитеља Републике Србије Друштво учитеља Београда организује Зимске сусрете учитеља – Дан стручног усавршавања, 3. марта 2018. године у ОШ ,,Михајло Пупин“, Емилије Јакшић бр. 31/а, Земун. Организоваће се у облику различитих једнодневних обука стручног усавршавања.

Позивно писмо (Зимски сусрети 2018)

Пријава за Зимске сусрете учитеља 2018.

Извор: http://www.drustvoucitelja-bg.edu.rs/

 

Актуелности

Конкурс – Пример добре учитељске праксе (ДУБ)

Друштво учитеља Београда расписује КОНКУРС: ПРИМЕРИ ДОБРЕ УЧИТЕЉСКЕ ПРАКСЕ (овде) у циљу формирања збирке примера добре праксе. Тиме ће се потврдити стручност и креативност учитеља који је усмерен на васпитање и образовање по мери деце.

Категорије:

А) Обавезни предмети

Б) Изборни предмети

В) Инклузивно образовање

Г) Ваннаставне активности

Д) Интердисциплинарни приступ планирању наставе

Ђ) Наставна средства

На Конкурс послати  пример добре праксе:

 • који је реализован у настави;
 • који је применљив у школској пракси;
 • који доприноси унапређивању наставе и учења;
 • који садржи савремене методе и облике рада;
 • који је усмерен на исходе, а у функцији стицања знања и вештина ученика.

Пример добре праксе може бити приказ:

 • наставног часа / дана / тематске целине;
 • наставног часа / дана / тематске целине, рад са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом;
 • манифестиције, мини пројекти у оквиру школе и локалне заједнице, школске представе, приредбе…
 • интердисциплинарног приступа планирању наставе;
 • стваралаштва у функцији дидактичког средства (Web портали, образовни софтвери, филм, збирке, приручници…).

Услови конкурса:

 • радове послати са мејла првог наведеног аутора у раду;
 • једна особа може да буде аутор највише три рада;
 • на конкурс могу да се јаве искључиво чланови ДУБ-а;
 • рад који се налази у „Бази знања“ Завода за унапређивање образовања и васпитања нема право учешћа на конкурсу;
 • радови који су већ награђени или објављени на другим конкурсима, немају право учешћа.

На Конкурс послати:

 • попуњену пријаву;
 • сагласност родитеља за објављивање фотографија (образац преузети са сајта ДУБ-а)
 • сценарио у текстуалној форми који представља кратак приказ методичког поступка (образац преузети са сајта ДУБ-а);
 • Power Point презентацију величине до 6 МВ на обрасцу преузетом са сајта ДУБ-а (кратак приказ сценарија, активности, приказ продуката…);
 • аудио и видео материјал линковима повезан у презентацији и објављен на неком од јавних сервиса (сајт, You T..)
 • сваки прилог именовати исто као назив рада енглеским алфабетом.

Образац пријаве, сагласност за објављивање фотографија, образац сценарија и нову форму Power Point презентације преузети са сајта ДУБ-а: http://www.drustvoucitelja-bg.edu.rs/

Све пријаве по Конкурсу доставите најкасније до 31.03.2018. године на мејл: konkurs.dub@gmail.com

Непотпуне и неблаговремене пријаве радова, Комисија неће узети у разматрање. Конкурсни материјал се не враћа.

Резултати Конкурса биће објављени на сајту Друштва учитеља Београда најкасније до 7. 05. 2018. године.

 

Награђени радови ће бити објављени у „Бази знања“ на сајту Друштва учитеља Београда. За најбоље радове  предвиђене су награде.

Извор: http://www.drustvoucitelja-bg.edu.rs/

 

 

Зимски сусрети

Зимски сусрети учитеља 2018. год.

Савез учитеља ће у 2018. години организовати Зимске сусрете, у сарадњи са локалним друштвима, под мотоом „Дан стручног усавршавања“.

Распоред одржавања Зимских сусрета учитеља 2018. године (линк)

Програми по градовима:

Извор: https://www.surs.org.rs/