О нама

 

Друштво учитеља Оштине Сјеница основано је ради остваривања циљева у области информисања, стручног усавршавања чланова, развијања научно истраживачког рада у области образовања и васпитања.

Друштво је добровољно, невладино, непрофитно, струковно, стручно, интересно удружење, нестраначко, независно од политичких партија и идеологија.

Отворено је за сарадњу са свим стручним и научним институцијама, установама, удружењима грађана, владиним сектором и донаторима који у својим програмима имају као садржај васпитно образовни рад, или желе да сарађују и помогну.

Назив Друштва је: Друштво учитеља Општине Сјеница.

Скраћени назив је:  ДУОС.

Назив Друштва на енглеском језику је: Sjenica primary school teachers’ society.

Скраћени назив Друштва на енглеском језику је: SPSTS.

Назив Друштва на језику националне мањине (бошњачки језик) је: Društvo učitelja Općine Sjenica.

Скраћени назив Друштва на језику националне мањине је: DUOS. 

Седиште Друштва је у Сјеници.

podaci-za-udruzenje1

Друштво учитеља Општине Сјеница је примљенo у Савез учитеља Републике Србије 20. октобра 2018. године, на годишњој скупштини Савеза учитеља РС, која је одржана у Пожаревцу. Топло се захваљујемо за пријем у Савез и поносни смо што смо део истог. 

Финансирање делатности Друштва обезбеђује се из: чланарина, котизација, средстава од пројеката, донација и спонзорства, финансијских субвенција и на друге законом дозвољене начине.