Скупштина СУРС-а у Београду (20.10.2019. год)

-У Београду је одржана Скупштина СУРС-а. На седници Скупштине присуствовао је делегат Друштва учитеља Општине Сјеница.