Семинар ,,Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода“ (26.9.2020. год)

Уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и у срадњи са локалним учитељским друштвима, Савез учитеља Републике Србије (СУРС) организује реализацију обуке „Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода“, која је на листи програма од јавног интереса.

-Наведена обука реализована је у Сјеници у ОШ „12. децембар“, у суботу, 26. септембра, с почетком у 09:00 сати.

,,Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода“

 -Обука је била једнодневна, у трајању од осам сати, а њен циљ био је оснаживање наставника да се кроз пројектну наставу укључе елементи (садржаји, исходи, методе и облици рада) који доприносе образовању и васпитању ученика за смањење ризика од природних непогода.

Теме обуке:

УВОДНА СЕСИЈА

Тема 1: ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ

Тема 2: СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

Тема 3: СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД НЕПОГОДА У  ПРОГРАМИМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Тема 4: ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП УЧЕЊУ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД НЕПОГОДА

Тема 5: ПРОЈЕКТНИ ПОРТФОЛИО

-Обука је била бесплатна за учеснике (чланове Друштва учитеља Општине Сјеница), намењена наставницима разредне и предметне наставе у основним школама. Сви учесници добили су уверење о похађању обуке.