Чланство

 

Како да постанете члан ДУОС–а?

 • Преузмите следеће обрасце:

 1. Индивидуална приступница за ДУОС – 2018. год.

(Прекуцану, или скенирану приступницу у електронској форми пошаљите на имејл: duosjenica@gmail.com или pejcinovicmarina@yahoo.com због свеобухватне евиденције чланства на нивоу општине Сјеница);


2. Приступница са списком чланова ДУОС-а за школу


 • Направите списак учитеља школе који желе да постану чланови ДУОС-а;
 • Одредите координатора за сарадњу са ДУОС-ом (уписан под редним бројем бр. 1);
 • Једну копију списка доставите рачуновођи школе, како би он регулисао плаћање чланарине ДУОС-у;
 • Прекуцан, или скениран списак у електронској форми пошаљите на имејл: duosjenica@gmail.com (или pejcinovicmarina@yahoo.com);
 • Оригинални списак задржава координатор задужен за сарадњу чланова из школе са ДУОС-ом;
 • Након прве уплате чланарине на рачун ДУОС–а постајете пуноправни члан.

НАПОМЕНА: БИТИ ЧЛАН Друштва учитеља Општине Сјеница НИЈЕ ОБАВЕЗА, али су они који то желе дужни да редовно плаћају чланарину.

Чланарину обрачунава рачуноводство школе и уплаћује колективно, за све учитеље који су се, уписивањем у списак, изјаснили да су чланови ДУОС-а.

Уплата чланарине се врши са сваким обрачуном зараде на текући рачун Друштва учитеља Општине Сјеница број 205-0000000253318-32.

Уплатом чланарине првог месеца чланства од =1100,00 динара на текући рачун ДУОС-а и редовном уплатом од по =100,00 динара сваког следећег месеца аутоматски се постаје члан Друштва учитеља Општине Сјеница (важи за све чланове учлањене од 24. фебруара 2018. године, према одлуци Скупштине, јер девет чланова Оснивачке скупштине равноправно су, заједнички, сносили трошкове око оснивања удружења, уплата накнада за АПР, израду два печата, лога Друштва и сл). Тиме сва учлањена, пунолетна лица, која прихватају циљеве и Статут удружења, постају равноправни чланови ДУОС-а.

Члан ДУОС-а постајете реализацијом уплата чланарине!

Члан Друштва има право:

 1. да учествује у његовом раду;
 2. да бира и буде биран у органе Друштва;
 3. да буде благовремено информисан о раду и активностима Друштва;
 4. да даје иницијативе и предлоге за успешнији рад Друштва;
 5. да предлаже посебне пропозиције или правилник за доделу признања;
 6. да предлаже своје чланове за добијање признања;
 7. да покреће друге иницијативе које афирмишу рад Друштва.

Дужности  члана су:

 1. да ради у складу са Статутом, Програмом и одлукама Друштва;
 2. да редовно плаћа чланарину;
 3. да активно доприноси остваривању циљева Друштва;
 4. да учествује, у складу са интересовањем, у активностима Друштва;
 5. да обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Учлањење у Друштво заснива се на начелу заједничких интереса и на тој основи уређују се међусобни односи и обезбеђује равноправност у одлучивању.