Управни одбор

Управни одбор на првој седници, после избора нових чланова, из својих редова бира председништво које чине: председник, потпредседник и секретар Друштва. Изабрани чланови Управног одбора су:

  1. Марина Пејчиновић, председник Управног одбора ДУОС-а и удружења (ОШ ,,Бранко Радичевић“, Штаваљ);
  2. Катарина Каличанин, потпреседник Управног одбора ДУОС-а и удружења (ОШ ,,Бранко Радичевић“, Штаваљ);
  3. Анђелија Думић, секретар Управног одбора ДУОС-а и удружења (ОШ ,,12. децембар“,  Сјеница);
  4. Мирза Мехоњић, члан Управног одбора ДУОС-а (ОШ ,,12. децембар“, Сјеница);
  5. Милена Балшић, члан Управног одбора ДУОС-а (ОШ ,,Свети Сава“, Баре).

Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године и могу се поново бирати на исту функцију.