Надзорни одбор

Изабрани чланови Надзорног одбора Друштва учитеља Општине Сјеница су:

  1. Ајсела Бихорац, председница Надзорног одбора ДУОС-а (ОШ ,,Ј. Јовановић Змај“, Раждaгиња);
  2. Бранка Думић, члан Надзорног одбора ДУОС-а (ОШ ,,12. децембар“, Сјеница);
  3. Данијела Зеленкапић, члан Надзорног одбора ДУОС-а (ОШ ,,12. децембар“, Сјеница).

Надзорни одбор броји 3 члана, мандат чланова је 4 године са могућношћу понављања  још једног  мандата.