Органи ДУОС-а

Органи Друштва су: Скупштина, Управни (Извршни) одбор и Надзорни одбор. Функцију застуника врши председник Управног одбора, а у његовом одсуству потпредседник Управног одбора.

Мандат свих органа у Друштву траје 4 (четири) године.

Чланови у овим органима могу се поново бирати на исту функцију.

Чланови Друштва запослени у једној установи могу да кандидују колеге – чланове Друштва за избор у органе Друштва. Сви чланови органа Друштва поштују Закон о заштити пословне тајне, а све примедбе на рад органа Друштва аргументовано износе на седницама органа у који су бирани уз предлог могућег решења.