Ликовни конкурс – ДУОС 2019. год.

Likovni konkurs – DUOS 2019. god – link

Друштво учитеља Општине Сјеница

расписује

Ликовни конкурс

за ученике од првог до четвртог разреда основне школе

Тема ликовног конкурса: Пролеће

Ликовни конкурс има за циљ да се код ученика развија машта, откривају нове идеје. Циљ је отркривање младих талената и њихово подстицање на стваралачку и креативну активност, на развој свестране личности и развијање хуманистичких вредности код деце.

Услови ликовног конкурса су:

 • Право учешћа имају ученици од 1. до 4. разреда са територије општине Сјеница.
 • Ликовни радови на тему пролећа треба да буду урађени техником по избору (графитна оловка, пастел, угљен, креда, туш, акварел, темпера, гваш, колаж, комбиноване технике и сл) на папиру до величине блока бр. 5.
 • На сваки достављени рад, на полеђини, обавезно написати податке: име и презиме аутора, разред, назив школе, место, телефон, имејл (ако постоји), име и презиме учитеља, контакт телефон учитеља.
 • Трошкове слања радова плаћају учесници конкурса. Можете изабрати једног представника, на нивоу школе, који ће поштом, или лично ДУОС-у доставити ликовне радове.
 • Конкурсне радове доставити до 1. априла 2019. године на адресу (са назнаком ,,За ликовни конкурс“):

Друштво учитеља Општине Сјеница

Ул. Милорад Јовановић 90

36310 Сјеница

 • Награде ће бити додељене у четири категорије – први, други, трећи и четврти разред. У свакој категорији биће награђен по један ученик вредном књигом, а остали ће бити похваљени за учешће.
 • О резултатима конкурса сви учесници ће бити обавештени до 12. априла 2019. године. Свечана додела награда биће на Зимским сусретима учитеља у Сјеници 14. априла 2019. године у ОШ ,,12. децембар“, а изложба ликовних радова биће у холу школе.
 • Препоручујемо да родитељи/старатељи дају писану сагласност учитељима за учествовање њихове деце на конкурсу, за слање и презентовање радова. Веб сајт Друштва учитеља Општине Сјеница и ДУОС задржава даља ауторска праванад свим пристиглим ликовним радовима (уз обавезу навођења имена аутора). Достављени радови се не враћају и постају својина организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.

Све потребне информације можете добити на тел. 062/220-120 (ДУОС) и путем имејла duosjenica@gmail.com.

 

Сјеница, 09.03.2019. год.                                      Конкурсна комисија ДУОС-а


387b01e2293021c7b01878a05f6997c0


Društvo učitelja Općine Sjenica

raspisuje

Likovni konkurs

za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Tema likovnog konkursa: Proljeće

 

Likovni konkurs ima za cilj da se kod učenika razvija mašta, otkrivaju nove ideje. Cilj je otrkrivanje mladih talenata i njihovo podsticanje na stvaralačku i kreativnu aktivnost, na razvoj svestrane ličnosti i razvijanje humanističkih vrijednosti kod djece.

Uslovi likovnog konkursa su:

 • Pravo učešća imaju učenici od 1. do 4. razreda sa teritorije općine Sjenica.
 • Likovni radovi na temu proljeća treba da budu urađeni tehnikom po izboru (grafitna olovka, pastel, ugljen, kreda, tuš, akvarel, tempera, gvaš, kolaž, kombinovane tehnike i sl) na papiru do veličine bloka br. 5.
 • Na svaki dostavljeni rad, na poleđini, obavezno napisati podatke: ime i prezime autora, razred, naziv škole, mjesto, telefon, imejl (ako postoji), ime i prezime učitelja, kontakt telefon učitelja.
 • Troškove slanja radova plaćaju učesnici konkursa. Možete izabrati jednog predstavnika, na nivou škole, koji će poštom, ili lično DUOS-u dostaviti likovne radove.
 • Konkursne radove dostaviti do 1. aprila 2019. godine na adresu (sa naznakom ,,Za likovni konkurs“):

Društvo učitelja Općine Sjenica

Ul. Milorad Jovanović 90

36310 Sjenica

 • Nagrade će biti dodjeljene u četiri kategorije – prvi, drugi, treći i četvrti razred. U svakoj kategoriji biće nagrađen po jedan učenik vrijednom knjigom, a ostali će biti pohvaljeni za učešće.
 • O rezultatima konkursa svi učesnici će biti obavješteni do 12. aprila 2019. godine. Svečana dodjela nagrada biće na Zimskim susretima učitelja u Sjenici 14. aprila 2019. godine u OŠ ,,12. decembar“, a izložba likovnih radova biće u holu škole.
 • Preporučujemo da roditelji/staratelji daju pisanu saglasnost učiteljima za učestvovanje njihove djece na konkursu, za slanje i prezentovanje radova. Veb sajt Društva učitelja Općine Sjenica i DUOS zadržavaju dalja autorska pravanad svim pristiglim likovnim radovima (uz obavjezu navođenja imena autora).
 • Dostavljeni radovi se ne vraćaju i postaju svojina organizatora koji ih može izlagati, reprodukovati i publikovati bez nadoknade i saglasnosti autora.

Sve potrebne informacije možete dobiti na tel. 062/220-120 (DUOS) i putem imejla  duosjenica@gmail.com.

 

Sjenica, 09.03.2019. god.                                      Konkursna komisija DUOS-a