Ванредна Скупштина СУРС-а (23.11.2020. год)

-Учешће делегата из редова ДУОС-а на електроском гласању за измену Статута СУРС-а. Гласање је био тајно.

-Резултате гласања пратила је трочлана изборна комисија.